2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Маймескул В. В.

Публікацій: 6
Коротке повідомлення (російською)

О теореме Хеймана - By для квазилиний

Маймескул В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 852-856

Одержано умову на функцію $ω$, що достатня для скінченності $∑_i, ω(\text{diam} φ(L_i ))$ для довільної квазіконформної кривої $L_i$, однозв'язної області $Ω$ та функції $ φ$ (яка конформно га однолисто відображає цю область на одиничний круг), де $L_i$ — компоненти множини $Ω ∩ L$.

Стаття (російською)

О скорости рациональной аппроксимации функций на соприкасающихся континуумах

Маймескул В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1522–1533

Встановлюються оцінки зверху та оцінки знизу швидкості рівномірного раціонального набли­ження кусково-аналітичних на стичних континуумах функцій, які узгоджуються в деяких спе­ціальних випадках, залежно від взаємного розміщення цих коїггинуумів.

Стаття (російською)

О квазианалитических классах функций на плоскости

Маймескул В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 982–991

Означаться класи функцій, що квазіаналітичні у жордановій області $G$, і досліджується кваіаналітичність класів функцій, які задаються умовами на швидкість спадання найкращих рівномірних поліноміальних наближень, залежно від геометричних властивостей області.

Стаття (російською)

Аппроксимация аналитических функций полиномами, «близкими» к полиномам наилучшего приближения

Маймескул В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 2. - С. 208–214

Досліджується швидкість апроксимації аналітичних функцій у внутрішніх точках ком-пактів, що мають зв’язне доповнення, поліномами, «близькими» до поліномів найкращого наближення.

Стаття (українською)

Оценки роста сопряженных гармонических полиномов в областях комплексной плоскости

Маймескул В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 6. - С. 772–777

Для произвольной жордановой области

Стаття (українською)

О J-свойстве жор да новых дуг

Маймескул В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 5. - С. 647-649

Рассматриваются жордановые дуги комплексной плоскости, на которых справедлив аналог классической теоремы Джексона (дуги, обладающие $J$ свойством). Пусть $\Psi(w)$ — функция, конформно и однолистно отображающая внешность единичного круга на дополнение дуги до расширенной плоскости и нормированная условиями $\Psi(\infty) = \infty$, $\Psi'(\infty) > 0$. Показано, что необходимым условием для $J$-свойства рассматриваемой дуги является принадлежность функции $\Psi(w)$ классу Lip 1 на единичной окружности.