2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Притула М. М.

Публікацій: 9
Коротке повідомлення (англійською)

Диференцiально-геометрична структура та iнтегровнiсть лакса–сато для одного класу бездисперсiйних рiвнянь небесного типу

Гентош О. Є., Прикарпатський Я. А., Притула М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 293-297

Це коротке повiдомлення присвячено вивченню диференцiально-геометричної структури та iнтегровностi Лакса – Сато для редукованих небесних рiвнянь типу Шабата, Хiроти та Купершмiдта.

Хроніка (українською)

П'ятнадцята наукова сесія математичної комісії наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка

Притула М. М., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 11. - С. 1584

Стаття (українською)

Скінченновимірні нелокальні редукції інверсної динамічної системи Кортевега - де Фріза

Воробйова О . В., Притула М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 2. - С. 160-168

Вивчаються скінченновимірні редукції типу Мозера для нелінійної інверсної динамічної системи Кортевега - де Фріза (КдФ) та їх інтегровність за Ліувіллем у квадратурах.

Стаття (українською)

Лі-алгебраїчна структура інтегровних нелінійних динамічних систем иа розширених функціональних многовидах

Притула М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1512–1518

Розглядається загальна Лі-алгебраїчна схема побудови інтегровних нелінійних динамічних систем на розширених функціональних многовидах. Знайдено явний вираз для узгоджених структур Пуассона та виписано явно нелінійні рівняння, породжені спектром періодичної задачі для оператора зображення типу Лакса.

Стаття (українською)

Нелінійні інтегровні системи, пов'язані з еліптичною алгеброю Лi - Бакстера

Притула М. М., Сидоренко Ю. М., Штрамп В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 220-235

Побудовано ієрархію пуассонових структур Гамільтона, пов'язаних з „еліптичною" спектральною задачею. Знайдено породжуючий оператор рівняння асиметричного кірального 0(3)-поля.

Коротке повідомлення (українською)

Структура інтегровних суперсиметричних неліній­них динамічних систем на редукованих інваріантних підмноговидах

Куйбіда В. С., Притула М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 9. - С. 1292–1295

На основі аналізу суперсиметричного розширення алгебри нсевдодиференціальних опе­раторів на $ℝ^1$ побудована методом $ℛ$-рівняння Янга—Бакстера нескінченна ієрархія суперсиметричних інтегровних за Лаксом нелінійних динамічних систем. Досліджена струк­тура цих систем на редукованих інваріантних підмноговидах, що задаються природним ін­варіантом спектральної задачі типу Лакса.

Стаття (українською)

Анализ полной интегрируемости инверсного уравнения Кортевега — де Фриза

Притула М. М., Самойленко В. Г., Суяров У. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 9. - С. 1239–1248

Приводится обоснование применения численно-аналитического метода последовательных приближений для исследования и приближенного построения решений дифференциальных уравнений с интегральными краевыми условиями.

Стаття (українською)

Анализ интегрируемости обобщенной модели типа Кадомцева — Петвиашвили

Притула М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 6. - С. 800–806

Для обобщенной модели Кадомцева — Петвиашвили устанавливается существование представления Лакса. Описывается класс вполне интегрируемых двумеризованных уравнений типа КП на операторных многообразиях.

Стаття (українською)

Квантовая алгебра Ли токов — универсальная алгебраическая структура симметрий вполне интегрируемых динамических систем

Прикарпатський А. К., Притула М. М., Філь Б. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 6. - С. 764–768

Для изучения вполне интегрируемых динамических систем вводится квантово-механический объект — алгебра Ли токов. Исследуется связь между алгеброй Ли токов и алгеброй Ли симметрий гамильтоновых и бигамильтоновых вполне интегрируемых нелинейных динамических систем.