2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Савкін В. І.

Публікацій: 4
Коротке повідомлення (російською)

Критерий конечномерности банахова многообразия

Савкин В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1712–1713

Результати, ЯКІ одержані в роботі [1], розповсюджуються на випадок довільних банахових про­сторів і многовидів. Наведено приклад неперервного біьктивного відображення з розривним оберненим, яке дів у банаховому просторі і відрізняється від тотожного лише у відкритій оди­ничній кулі. Одержано критерій скінченномірності банахового многовиду в термінах неперерв­ності обернених операторів.

Коротке повідомлення (російською)

Критерий конечномерности банахова многообразия с сепарабельной моделью

Савкин В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1099–1103

Наведено приклад неперервного бієктивного відображення з розривним оберненим, що діє у сепарабельному банаховому просторі і відрізняється від тотожного лише у відкритій одиничній кулі. Одержано критерій скінченновимірності банахового многовиду з сепарабельною моделлю у термінах неперервності обернених операторів.

Стаття (українською)

Непрерывность обратных отображений к квадратичным операторным полиномам

Петунін Ю. І., Савкін В. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 11. - С. 1512–1521

Исследуется понятие операторного полинома, действующего в банаховых пространствах, и изучаются условия его непрерывности и ограниченности. Установлены условия, при выполнении которых пространство операторных полиномов данной степени является банаховым. Показано, что обратный оператор к биективному квадратичному операторному полиному, действующему в сепарабельном гильбертовом пространстве и имеющему квазикоммутативное представление, является непрерывным отображением.

Стаття (українською)

Сходимость, порожденная аналитическими функционалами, и изоморфизм алгебр аналитических функций

Петунін Ю. І., Савкін В. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 6. - С. 799–803

Изучаются условия изоморфизма банаховых алгебр