2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Верба І. І.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Априорная оценка модуля непрерывности обобщенного решения параболического уравнения дивергентного вида с вырождением

Верба И. И., Колодий И. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 190-202

Вивчаються параболічні рівняння дивергентного вигляду з виродженням λ(x) за просторовою змінною. Встановлено апріорну оцінку норми Гельдера узагальнених розв'язків. Дослідження проводяться в параболічних циліндрах, які мають спеціальну розмірність за часовою змінною, індуковану виродженням λ(x).

Стаття (українською)

Разностный аналог теоремы вложения анизотропного пространства Соболева

Верба І. І., Колодій І. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 7. - С. 979-984