2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Жданова Ю. Д.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Классическая задача о разорении на конечной разрешимой группе

Жданова Ю. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 3. - С. 361–366

За допомогою явного виразу для характеристичної функції моменту досягнення випадковим блуканням довільної підмножини скінченної розв’язуваної групи “з боку” фіксованої множини для класичної задачі про розорення (окремого випадку циклічної групи) дано нове доведення відомої формули, що дозволяє обчислити характеристичну функцію ймовірності розорення (досягнення одиниці групи) при $t$-му випробуванні.

Стаття (українською)

Распределение момента достижения для случайного блуждания на конечной разрешимой группе

Жданова Ю. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 10. - С. 1395–1398

Получено явное выражение для характеристической функции момента достижения случайным блужданием произвольного подмножества конечной разрешимой группы.

Стаття (українською)

Спектральное разложение для функции от матрицы, связанной с конечной разрешимой группой

Жданова Ю. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 9. - С. 1204–1207

Получено спектральное разложение для функции от матрицы, связанной с конечной разрешимой группой, с помощью характеристик, определяемых группой.