2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Рашковський А. Ю.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Продолжение и аппроксимация субгармонических функций в полуплоскости. Невозможность продолжения плюрисубгармонических функций

Рашковський А. Ю., Ронкін Л. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1017–1030

Будуються різного роду продовження субгармонічної в півплощині функції на всю площину. Одержані результати застосовуються для апроксимації субгармонічної функції скінченного по­рядку в півплощині логарифмом модуля цілої функції. Показано, що задача про продовження плюрисубгармонічної функції може не мати розв’язку.

Стаття (українською)

Предельные множества субгармонических функций и ассоциированных с ними мер в конусе

Рашковський А. Ю., Ронкін Л. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 2. - С. 247–261

Изучается связь между асимптотическим поведением субгармонической функции конечного порядка в конусе и распределением ассоциированной с ней меры.

Стаття (українською)

Рост и убывание субгармонических функций в конусе

Рашковський А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 9. - С. 1252–1258

Дается определение порядка функции, субгармонической в конусе пространства