2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Моторний В. П.

Публікацій: 22
Стаття (українською)

Про сумісне наближення у середньому функції та її похідних

Моторна О. В., Моторний В. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 2. - С. 261-270

Розглянуто деякi властивостi iнтегровних на сегментi функцiй. Отримано оцiнки для наближень функцiї та її похiдних.

Стаття (російською)

О точных константах в неравенствах Харди – Литтлвуда

Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1625-1632

Oтримано точнi константи у нерiвностях Г. Гардi i Дж. Лiттлвуда.

Стаття (російською)

О классификации интегрируемых на отрезке функций

Моторная О. В., Моторный В. П., Седунова В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 5. - С. 642-656

Розглянуто питання класифiкацiї интегровних на сегментi функцiй. Отримано оцiнки iнтегральних модулiв неперервностi функцiй з класу, що є узагальненням класу М. К. Потапова.

Стаття (російською)

Обобщенные константы Лебега и сходимость рядов Фурье – Якоби в пространствах $L_{1,A,B}$

Моторная О. В., Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 259–268

Досліджуються узагальнені константи Лебега для сум Фур'є - Якобі і збіжність рядов Фур'є - Якобі у просторах $L_{1,A,B}$.

Ювілейна дата (українською)

Майор Пилипович Тіман (до 90-річчя від дня народження)

Бабенко В. Ф., Вакарчук С. Б., Моторний В. П., Пелешенко Б. Г., Романюк А. С., Самойленко А. М., Сердюк А. С., Тригуб Р. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 8. - С. 1141-1144

Ювілейна дата (українською)

Олександр Іванович Степанець (до 70-річчя від дня народження)

Горбачук М. Л., Задерей П. В., Луковський І. О., Макаров В. Л., Моторний В. П., Романюк А. С., Самойленко А. М., Сердюк А. С., Шарко В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 5. - С. 579-581

Стаття (російською)

Оценки наилучших несимметричных приближений несимметричных классов функций

Моторный В. П., Пасько А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 6. - С. 798-808

Отримано асимптотично точні оцінки найкращих $(\alpha, \beta)$ -наближень класів $W^r_{1; \gamma, \delta}$ для натуральних $r$ алгебраїчними поліномами в середньому.

Стаття (російською)

О сходимости в среднем рядов Фурье — Якоби

Гончаров С. В., Моторный В. П., Нитиема П. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 6. - С. 814–828

Досліджується збіжність рядів Фур'є-Якобі у просторах $L_{p,A,B}$ у випадку, коли константи Лебега необмежені.

Стаття (російською)

Об одностороннем приближении ступеньки алгебраическими многочленами в среднем

Моторная О. В., Моторный В. П., Нитиема П. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 3. - С. 409–422

Одержано асимптотично точну оцінку найкращого одностороннього наближення сходинки алгебраїчними многочленами у просторі $L_1$.

Стаття (російською)

К вопросу о приближении функций алгебраическими многочленами с учетом положения точки на отрезке

Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 8. - С. 1087–1098

Одержано уточнення оцінки наближення функцій класу W r H ω (ω(t) — опуклий модуль неперервності, такий, що tω '(t) не спадає) алгебраїчними многочленами з урахуванням положення точки на відрізку.

Стаття (російською)

Теоремы сравнения для некоторых несимметричных классов функций

Моторная О. В., Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 7. - С. 969–975

Доведено теореми порівняння типу Колмогорова для деяких несиметричних класів функцій.

Стаття (російською)

Об одностороннем приближении функций с учетом положения точки па отрезке

Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 5. - С. 666-669

Досліджується поточкове наближення функцій із класу H ω (ω(t) — опуклий догори модуль неперервності) абсолютно неперервними функціями зі змінною гладкістю.

Стаття (російською)

О точных оценках поточечного приближения алгебраическими многочленами классов $W^rH^ω$

Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 6. - С. 783-799

Одержано оцінки наближення функцій класу $W^rH^ω$ ($ω(t)$ — опуклий модуль неперервності, такий, що $tω′(t)$ не спадає) алгебраїчними многочленами з урахуванням положення точки на відрізку $[— 1, 1]$, які неможливо покращити одночасно для всіх модулів неперервності.

Стаття (російською)

Приближение некоторых классов сингулярных интегралов алгебраическими многочленами

Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 331-345

Досліджується поточкове наближення алгебраїчними многочленами класів функцій, які є сингулярними інтегралами від обмежених функцій. Отримано асимптотично точні оцінки наближень.

Стаття (російською)

К 80-летию со дня рождения академика HAH Украины Н. П. Корнейчука

Бабенко В. Ф., Лигун А. А., Митропольский Ю. А., Моторный В. П., Никольский С. М., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 1. - С. 3-4

Стаття (російською)

О работах Н. П. Корнейчука, выполненных в 1990 - 1999 годах

Бабенко В. Ф., Лигун А. А., Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 1. - С. 5-8

Наведено короткий огляд робіт М. П. Корнейчука, опублікованих в 1990-1999 роках.

Стаття (російською)

Об асимптотически точных оценках приближения алгебраическими многочленами некоторых классов функций

Моторная О. В., Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 1. - С. 85-99

Наведено огляд результатів, отриманих за останнє десятиріччя, про наближення алгебраїчними многочленами деяких функцій і класів функцій у просторах $C$ та $L_1$, а також про наближення з урахуванням положення точки на відрізку.

Стаття (російською)

Приближение интегралов дробного порядка алгебраическими многочленами. II

Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 940–951

Досліджуються наближення алгебраїчними многочленами функцій, які є інтегралами дробового порядку від обмежених функцій.

Стаття (російською)

Приближение интегралов дробного порядка алгебраическими многочленами. I

Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 5. - С. 603–613

Досліджується поведінка другої різниці $Δ_{h^2} f(x) = f(x+h) - 2f(x) + f(x-h),\; h>0$, в залежності від положення точки $x$ на відрізку $[0, 1]$, функцій $f(х)$, які зображаються інтегральним оператором спеціального вигляду.

Стаття (російською)

О квадратурных формулах с равными коэффициентами

Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1217–1223

Одержані асимптотично оптимальні за коефіцієнтами вагові квадратурні формули для класів Ліпшіца.

Стаття (українською)

Приближение периодических функций интерполяционными многочленами в L1

Моторний В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 6. - С. 781–786

Получены асимптотически точные оценки уклонений интерполяционных многочленов по равноотстоящим узлам на некоторых классах функций в

Стаття (українською)

Исследования днепропетровских математиков по оптимизации квадратурных формул

Моторний В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 1. - С. 18–33

Приводится обзор результатов по экстремальным задачам теории квадратур, полученных математиками, научная деятельность которых связана с Днепропетровским университетом и, в частности, с работой научного семинара, которым на протяжении многих лет руководил Н. П. Корнейчук.