2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кулініч Г. Л.

Публікацій: 7
Коротке повідомлення (українською)

Про стабілізацію розв'язку задачі Коші для певного класу інтегро-диференціальних рівнянь

Кулініч Г. Л., Кушніренко С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 12. - С. 1699 – 1706

Розглядається розв'язок задачі Коші $u(t, x), t > 0, x ∈ R^2$, певного класу інгегро-диференціальних рівнянь. Характерною особливістю цих рівнянь є те, що матриця із коефіцієїггів при старших похідних є виродженою при всіх $x$. Отримано умови, при яких існує границя $\lim_{t→∞} u(t, x) = v(x)$. При цьому наведено явний вигляд розв'язку задачі Коші, який виражаться безпосередньо через коефіцієнти рівняння.

Коротке повідомлення (українською)

Про стабілізацію енергії консервативної системи, збуреної випадковим процесом типу „білого шуму" у формі Іто

Бернацька Ю. Н., Кулініч Г. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1429-1435

Досліджується питання детермінованого керування поведінкою повної енергії найпростішої консервативної нелінійної системи з одним степенем вільності, без тертя при випадкових збуреннях процесом типу „білого шуму" у формі Іто, які діють під певним кутом до вектора фазової швидкості консервативної системи.

Стаття (українською)

Якісний аналіз систем стохастичиих диференціальних рівнянь Іто

Кулініч Г. Л., Перегуда О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1251-1256

Для неоднорідних систем стохастичних диференціальних рівнянь (СДР) Іто вводяться поняття локальної інваріантності поверхонь і поняття локального першого інтеграла. Отримано результати, які дають загальні можливості для знаходження інваріантних поверхонь і функціонально незалежних перших інтегралів СДР.

Стаття (українською)

Якісний аналіз впливу на гармонічний осцилятор з тертям випадкових збурень типу „білого шуму" вздовж вектора фазової швидкості

Кулініч Г. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 35–46

Розглядається зображення па фазовій площині згасаючого гармонічного осцилятора з тертям при випадкових збуреннях вздовж вектора фазової швидкості. Досліджується поведінка амплітуди, фази та повної енергії згасаючого осцилятора.

Стаття (українською)

Предельные теоремы длл одномерных неоднородных стохастических диффузионных уравнений при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра

Алмазов М., Кулініч Г. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 4. - С. 435–443

Исследуется предельное поведение решений стохастических дифференциальных уравнений Ито, коэффициенты которых могут быть σ-образными последовательностями или иметь вырождения другого характера. Рассматривается приложение полученных результатов к исследованию предельного поведения решения задачи Коши параболических дифференциальных уравнений в частных производных.

Стаття (українською)

Асимптотическая нормальность распределения решения стохастического диффузионного уравнения

Кулініч Г. Л.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 3. - С. 396–400

Стаття (українською)

Предельное поведение распределений решения стохастического диффузионного уравнения

Кулініч Г. Л.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 2. - С. 119–125