2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тиман М. Ф.

Публікацій: 6
Стаття (українською)

О наилучших приближениях функций, заданных на нульмерных группах

Тиман М. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 5. - С. 719-728

Наведено огляд результатів, отриманих автором та іншими математиками, що стосуються питань значення найкращих наближень функцій при дослідженні властивостей просторів функцій, заданих на нульвимірних компактних комутативних групах.

Стаття (російською)

Об абсолютной суммируемости рядов Фурье почти периодических функций Безиковича

Тиман М. Ф., Хасанов Ю. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 9. - С. 1267-1276

Для майже періодичних функцій Безиковича, спектр яких має граничну точку лише в нескінченності, встановлено ознаки абсолютного чезарівського підсумовування порядку більшого за мінус одиницю їх рядів Фур'є.

Коротке повідомлення (російською)

О некоторых неравенствах для полиномов

Тиман М. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1289–1292

Доведено твердження про еквівалентність аналогів нерівностей Пелі та С. М. Нікольського для будь-якої оргонормованої системи функцій та для майже періодичних поліномів з довільним спектром.

Стаття (російською)

равномерных приближениях почти периодических функций целыми функциями конечной степени

Тиман М. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1274–1279

Наводиться доведення відомого твердження С. И. Бернштейна про те, що серед цілих функцій степеня $≤ σ$, які на $(−∞,∞)$ найкраще рівномірно наближають (з порядком $σ$) періодичну функцію, існує тригонометричний поліном степеня $≤ σ$. Доведено аналог цього твердження С. И. Бернштейна та теорему Джексона для рівномірних майже періодичних функцій з довільним спектром.

Стаття (українською)

Об абсолютной суммируемости кратных рядов Фурье

Пономаренко Ю. А., Тиман М. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 3. - С. 346–361

Коротке повідомлення (російською)

Замечание к вопросу о преобразованиях кратных последовательностей

Тиман М. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1960. - 12, № 1. - С. 99-100