2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дрозд Ю. А.

Публікацій: 13
Стаття (українською)

Зображувальний тип нодальних алгебр типу D

Дрозд Ю. А., Зембік В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 7. - С. 930–938

Определены представленческие типы (конечный, ручной, дикий) нодальных алгебр типа D.

Стаття (англійською)

Атоми в $p$-локалізації стабльної гомотопічної категорії

Дрозд Ю. А., Колесник П. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 458–472

Вивчаються $p$-локалiзацiї (де $p$ — непарне просте число) повних підкатегорій ${\mathcal{S}}^n$ стабільної гомотопічної категорії, що складається з CW-комплексів із клітинами в $n$ послідовних розмірностях. Застосовуючи техніку триангульованих категорій та матричні задачі, ми наводимо класифікацію атомів (нерозкладних об'єктів) у ${\mathcal{S}}_p^n$ Для $n ≤ 4(p − 1)$ i показуємо, що для $n > 4(p — 1)$ ця класифікація є дикою у сенсі теорії зображень.

Ювілейна дата (українською)

Юрій Стефанович Самойленко (до 70-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Нижник Л. П., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 10. - С. 1408-1409

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 75-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Перестюк М. О., Портенко М. І., Самойленко Ю. С., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 3 - 6

Стаття (українською)

Похідні категорії вузлових кривих

Волошин Д. Є., Дрозд Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 8. - С. 1033-1040

Описаны производные категории когерентных пучков над узловыми некоммутативными кривыми струнного и почти струнного типов.

Стаття (англійською)

Векторнi розшарування над некомутативними нодальними кривими

Волошин Д. Є., Дрозд Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 2. - С. 185-199

Описано векторнi розшарування над деяким класом некомутативних кривих, а саме, над нодальними некомутативними кривими струнного та майже струнного типу. Встановлено також, що в iнших випадках класифiкацiя векторних розшарувань над некомутативною кривою є дикою задачею.

Стаття (англійською)

Кубічні кільця та їх ідеали

Дрозд Ю. А., Скуратовський Р. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 4. - С. 464–470

Наведено повний опис кубічних кілець над дискретно нормованим кільцем, а також опис усіх ідеалів таких кілець.

Коротке повідомлення (англійською)

Твірні тa співвідношення для вінцевих добутків

Дрозд Ю. А., Скуратовський Р. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 7. - С. 997–999

Наведено твірні та визначальні співвідношення для вінцевих добутків. За деякої умови (конормальність твірних) вони є мінімальними.

Ювілейна дата (українською)

Півстоліття на благо науки (до сімдесятиріччя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка)

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Дороговцев А. А., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Митропольський Ю. О., Перестюк М. О., Ребенко О. Л., Ронто А. М., Ронто М. Й., Самойленко Ю. С., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 3–7

Некролог (українською)

Андрій Володимирович Ройтер (1937-2006)

Бондаренко В. М., Дрозд Ю. А., Кириченко В. В., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С., Степанець О. І., Шарко В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1584-1585

Стаття (українською)

О решетках над нетеровыми алгебрами

Дрозд Ю. А., Чернова Л. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 5. - С. 604–610

Для модулей без кручения над полупервичной нетеровой алгеброй доказывается аналог теоремы редукции для модулей над целозамкнутой областью целостности. Полученный результат конкретизируется для псевдобассовых и псевдонаследственных алгебр, а также применяется для изучения строения родов.

Стаття (українською)

Наследственные порядки

Дрозд Ю. А., Кириченко В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 2. - С. 246–248

Стаття (українською)

О представлениях колец, лежащих в матричной алгебре второго порядка

Дрозд Ю. А., Кириченко В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 3. - С. 107–112