2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Глинський Я. М.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (англійською)

Про монотонність і знакосталість деяких дробово-раціональних явних методів для нелінійних систем звичайних диференціальних рівнянь

Глинський Я. М., Панчишин Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 6. - С. 848–852

Вивчається один тип числових дробово-раціональних явних методів для розв’язування неліній­них систем звичайних диференціальних рівнянь. Розглядається властивість знакосталості ме­тоду інтегрування. Зпакосталісгь означає, що скалярний добуток наближених розв’язків, взя­тих у двох сусідніх точках сітки, є додатним для відповідного диференціального рівняння. До­ведено безумовну (для всіх значень кроку) монотонність і зиакосталість дробово-раціональних методів.

Стаття (українською)

Рівномірно монотонні явні наближені методи для диференціальнооператорних рівнянь першого порядку в гільбертовому просторі

Глинський Я. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 12. - С. 1593–1598

Изучаются свойства контр активности, монотонности и знакопостоянства приближенных методов решения начальной задачи для некоторых линейных и нелинейных дифференциально-операторных уравнений в комплексном гильбертовом пространстве. Приведены явные методы первого и второго порядков точности, которые при любом значении шага сетки являются монотонными и знакопостоянными на соответствующих классах задач.