2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Алдашев С. А.

Публікацій: 16
Коротке повідомлення (англійською)

Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для трехмерных эллиптических уравнений с вырождением типа и порядка

Алдашев С. А., Китайбеков Є. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1270-1274

Показано однозначну розв’язнiсть класичного розв’язку задачi Дiрiхле в цилiндричнiй областi для тривимiрних елiптичних рiвнянь iз виродженням типу i порядку.

Коротке повідомлення (російською)

Корректность смешанной задачи для многомерных гиперболических уравнений с волновым оператором

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 992-999

Показано однозначну розв’язнiсть та отримано явний вигляд класичного розв’язку мiшаної задачi для багатовимiрних гiперболiчних рiвнянь iз хвильовим оператором.

Коротке повідомлення (російською)

Корректность задач Дирихле и Пуанкаре в многомерной области для волнового уравнения

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 10. - С. 1414–1419

Знайдено багатовимiрну область, у якій однозначно розв'язані зaqaчi Дiрiхле та Пуанкаре для хвильового рівняння.

Коротке повідомлення (російською)

Корректность задач Дирихле и Пуанкаре в цилиндрической области для многомерного уравнения Геллерстедта

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 3. - С. 426-432

Показано, що задачi Дiрiхле i Пуанкаре в цилiндричнiй областi для багатовимiрного рiвняння Геллерстедта однозначно розв’язнi. Отримано критерiй єдиностi розв’язкiв цих задач.

Коротке повідомлення (російською)

Собственные значения и собственные функции задач Геллерстедта для многомерного уравнения Лаврентьева - Вицадзе

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 6. - С. 827-832

Знайдено власнi значення та власнi функцiї задач Геллерстедта для багатовимiрного рiвняння Лаврентьєва – Бiцадзе.

Стаття (російською)

Существование собственных функций спек тральной задачи Трикоми для некоторых классов многомерных смешанных гиперболо-параболических уравнений

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 6. - С. 723 – 732

Показано, що існує злічеппа множина власних функцій спектральної задачі Трікомі для багатовимірних мішаних гіперболо-параболічних рівнянь.

Коротке повідомлення (російською)

Неединственность решения пространственной задачи Геллерстедта для одного класса многомерных гиперболо-эллиптических уравнений

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 2. - С. 265–269

Показано неєдиність розв'язку просторової задачі Геллерстедта для одного класу багатовимірних гіперболо-еліптичних рівнянь.

Коротке повідомлення (російською)

Критерий единственности решения задачи Дарбу - Проттера для многомерных гиперболических уравнений с оператором Чаплыгина

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 8. - С. 1119–1127

Отримано критерій єдиності регулярного розв'язку задачі Дарбу - Проттера для багатовимірних гіперболічних рівнянь з оператором Чаплигіна, а також доведено теорему єдиності розв'язку спряженої до неї задачі.

Стаття (російською)

Критерий единственности решения задачи Дарбу—Проттера для вырождающихся многомерных гиперболических уравнений

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 11. - С. 1569-1575

Отримано критерій единості регулярного розв'язку задачі Дарбу — Проттера для багатовимірних гіперболічних рівнянь, що вироджуються.

Коротке повідомлення (російською)

Спектральные задачи Дарбу — Проттера для одного класса многомерных гиперболических уравнений

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 100-107

Для багатовимірного гіперболічного рівняння з хвильовим оператором у головній частині показано, що спектральна задача Дарбу - Проітера має зчислениу множину власних функцій, а спряжена до неї - вольтеррова задача.

Стаття (російською)

Некоторые задачи для многомерного интегро-дифференциального гиперболического уравнения

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 5. - С. 590-595

Доведено коректність задач Коші, Гурса та Дарбу для багатовимірного інтегро-диференціаль-ного гіперболічного рівняння, яке зустрічається в біології.

Стаття (російською)

О многомерных задачах Дирихле и Трикоми для одного класса гиперболо-эллиптических уравнений

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1587–1593

Для узагальненого багатовимірного рівняння Лаврентьєва-Біцадзе доведено однозначні розв'язності рішення задач Діріхле і Трікомі. Встановлено також наявність і єдиність рішення задачі Діріхле, що розглядається в гіперболічній частині мішаної області.

Коротке повідомлення (російською)

О корректности задач Дирихле для многомерных волнового уравнения и уравнения Лаврентьева - Бицадзе

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 702-706

Для багатомірних хвильового рівняння та рівняння Лаврентьева - Біцадзе доведено однозначну розв'язність задач Діріхле.

Стаття (російською)

О корректности многомерных задач Дарбу для вырождающихся гиперболических уравнений

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1304–1311

Для рівняння $$\sum^{m}_{i=t}t^{k_i}U_{x_i,x_i} - U_n + \sum^{m}_{i=t} a_i(x,t)U_{x_i} + b(x, t)u_t + c(x,t)u = 0,$$ $$k_i = \text{const} ≥ 0,\; i = l ..... m, x = (x_1,..., x_m),\; m_>2,$$ знайдено багатовимірний аналог відомої умови Геллерстедта $$ a_i(x,t) = O(1)t^{\alpha},\; i = 1,..., m,\, \alpha >\frac{k_1}{2} - 2.$$ при виконанні якої доведені однозначні розв’язуваності задач Дарбу. Встановлені також теореми єдиності розв’язку цих задач.

Коротке повідомлення (російською)

О корректности многомерных задач Дарбу для волнового уравнения

Алдашев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1299–1306

В області $D_3 \subset E_{m + 1}$ обмеженій поверхнями $|x | = t + ɛ$ and $|x | = 1- t$ і $t = 0, 0 ≤ ɛ < 1$, доведена коректність багатовимірних задач Дарбу для хвильового рівняння, а також вивчена поведінка одержаних розв’язків при $ɛ → 0$.

Стаття (українською)

Задача Трикоми для многомерного уравнения Лаврентьева — Бицадзе

Алдашев С. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 4. - С. 415-420