2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Герасименко В. І.

Публікацій: 7
Ювілейна дата (українською)

Мирослав Львович Горбачук (до 75-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Герасименко В. І., Кочубей А. Н., Михайлець В. А., Нижник Л. П., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 3. - С. 451-454

Ювілейна дата (українською)

Юрій Іванович Самойленко (до 80-річчя від дня народження)

Бахтін О. К., Герасименко В. І., Зелінський Ю. Б., Плакса С. А., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Яценко В. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 4. - С. 574-576

Стаття (українською)

Початкова задача для ланцюжка рівнянь Боголюбова квантових систем частинок

Герасименко В. І., Штик В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1175–1191

Побудовано кумулянтні (ceмiiнвapiaнтнi) зображення для розв'язку початкової задачi ланцюжка Рівнянь Боголюбова квантових систем частинок. У просторі послідовностей ядерних операторiв доведено теорему існування та єдиності розв'язку. Досліджено питання еквівалентності різних зображень розв'язку у випадку статистики Максвелла-Больцмана.

Стаття (українською)

Творчий внесок Д. Я. Петрини у розвиток сучасної математичної фізики

Герасименко В. І., Малишев П. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 3. - С. 293-308

Наведено короткий огляд результатів, отриманих Д. Я. Петриною в різних напрямках сучасної математичної фізики.

Стаття (українською)

Кумулянте зображення розв'язків ланцюжків рівнянь Боголюбова

Герасименко В. І., Рябуха Т. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1313-1328

Побудовано кумулятіїс зображення розв'язків задачі Коші ланцюжка рівнянь Боголюбова (ієрархії BBGKY) та двоїстого (дуального) ланцюжка рівнянь. Визначено поняття дуального нерівповажного розкладу. Досліджено збіжність побудованих класгерпих розкладів у відповідних функціональних просторах.

Стаття (українською)

Про праці Д. Я. Петрини з сучасної математичної фізики

Герасименко В. І., Малишев П. В., Ребенко О. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 317–328

Краткий обзор работ проф. Д.Я. Петрины по различным разделам современной математической физики.

Стаття (українською)

Метод гідродинамічних потенціалів в області з складною границею

Герасименко В. І., Сташенко М. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 5. - С. 679–684

С помощью вычислительной процедуры построены решения граничной задачи для уравнений Навье — Стокса в области со сложной границей.