2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Волчков Віт. В.

Публікацій: 12
Стаття (російською)

Аналоги сферического преобразования на гиперболической плоскости

Василянская В. С., Волчков Вит. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 4. - С. 469-484

Визначено поняття „$s$”-згортки на гiперболiчнiй площинi $H^2$ та розглянуто її властивостi. Вивчено аналоги сферичного перетворення на просторах розподiлiв iз компактним носiєм у $H^2$. Доведено теорему типу Пелi – Вiнера – Шварца для вказаних перетворень.

Стаття (російською)

Об одной задаче, связанной с проблемой Хелгасона о носителе

Волчков В. В., Волчков Вит. В., Савостьянова И. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1189-1200

Отримано розв'язок задачi про опис множини неперервних функцій на кільцевих підобластях $n$-вимірної сфери, які мають нульові інтеграли по всіх $(n — 1)$-вимірних сферах, що обхоплюють внутрішню сферичну шапочку. Як застосування отримано сферичний аналог теореми Хелгасона про носій та нові теореми єдиності для функцій з нульовими сферичними середніми.

Коротке повідомлення (російською)

O стирании особенностей функций с нулевыми интегралами по шарам на сфере

Волчков Вит. В., Савостьянова И. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 2. - С. 272-278

Вивчаються Функції на сФєрі з виколотою точкою, що мають нульові інтеграли по всіх припустимих „півсферах". Знайдено умову, за якої точка є усувною множиною для такого класу функцій. Показано, що цю умову не можна відкинути або суттєво поліпшити.

Стаття (російською)

Об одной задаче Минковского – Радона и ее обобщениях

Волчков Вит. В., Савостьянова И. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 10. - С. 1332–1347

Вивчаються функції на сфері які мають нульовi зважені середні по колах фіксованого радiуса. Наведено опис таких функцій у виглядi рядiв за спеціальними функціями.

Стаття (російською)

Аналог теоремы Йона для взвешенных шаровых средних на сфере

Волчков Вит. В., Савостьянова И. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 5. - С. 611–619

Досліджуються узагальнення класу функцій з нульовими інтегралами по кулях фіксованого радiуса. Отримано аналог теореми единості Ф. Йона для зважених кульових середніх на сфері.

Стаття (російською)

Аналог модели Пуанкаре для кватернионного гиперболического пространства

Волчков Вит. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1337-1342

Побудовано аналог моделі Пуанкаре для кватерніонного гіперболічного простору.

Стаття (російською)

Новые интегральные представления для гипергеометрической функции

Волчков В. В., Волчков Вит. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 435-440

Одержано нові інтегральні зображення для гіпергеометричної функції.

Коротке повідомлення (російською)

О мультипликаторах в пространствах Харди

Волчков Вит. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 417-421

Досліджується точність деяких достатніх умов для мультиплікаторів степеневих рядів у просторах Харді.

Стаття (російською)

Эквивалентность дифференциальных операторов в пространствах аналитических функций над полем Тейта

Волчков Вит. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1603-1609

Одержано умови еквівалентності деяких дифереиціальних операторів у просторах аналітичних функцій над полем Тейта.

Коротке повідомлення (російською)

О мультипликаторах степенных рядов в пространствах Харди

Волчков Вит. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 585–587

Досліджується точність деяких достатніх умов для мультиплікаторів, здобутих P. М. Тригубом.

Коротке повідомлення (російською)

О проблеме Помпейю и некоторых ее обобщениях

Волчков Вит. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1444–1448

Досліджуються функції з нульовими інтегралами за даним набором множин. Одержано опис множин Помпейю в термінах апроксимації їх індикаторів лінійними комбінаціями індикаторів куль зі спеціальними радіусами.

Стаття (українською)

О функциях с нулевыми интегралами по кубам

Волчков Віт. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 6. - С. 723–727

Исследуется задача о существовании ненулевой функции, имеющей нулевые интегралы по данному набору кубов. Полученные результаты позволяют усилить ряд теорем классического анализа, в частности, теорему Мореры и теорему В. К. Дзядыка о геометрическом описании аналитических функций.