2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Суяров У. С.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Полная интегрируемость одной гидродинамической модели Навье - Стокса течения двухмерной несжимаемой идеальной жидкости со свободной поверхностью

Самойленко В. Г., Суяров У. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 86–90

Встановлена повна інтегровність однієї нелінійної динамічної системи, асоційованої з гідродина­мічними рівняннями Нав’є - Стокса течії ідеальної двовимірної рідини з вільною поверхнею над горизонтальним дном. Показано, що з даною динамічною системою природним чином пов’язане нелінійне кінетичне рівняння Больцмана - Власова для одновимірної течії частинок з точковим потенціалом взаємодії між частинками.

Стаття (українською)

Анализ полной интегрируемости инверсного уравнения Кортевега — де Фриза

Притула М. М., Самойленко В. Г., Суяров У. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 9. - С. 1239–1248

Приводится обоснование применения численно-аналитического метода последовательных приближений для исследования и приближенного построения решений дифференциальных уравнений с интегральными краевыми условиями.