2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хлобистов В. В.

Публікацій: 6
Стаття (українською)

До питання коптинуальпості інтерполяційних вузлів для операторів у лінійних і опологічних просторах

Кашпур О. Ф., Макаров В. Л., Хлобистов В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 4. - С. 494–503

Установлены условия существования континуальных узлов для интерполяционного полинома интегрального вида. Этот результат обобщается для операторов многих переменных. Рассмотрены примеры таких ингерполянтов.

Стаття (російською)

Об интерполяционном приближении дифференцируемых операторов в гильбертовом пространстве

Поповичева Т. Н., Хлобыстов В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 4. - С. 554–563

У гільбертовому просторі побудовано інтерполяційне наближення полінома Тейлора для диференційовних операторів. За допомогою цього наближення отримано оцінки точності для аналітичних операторів, які підсилюють відомі раніше результати, та операторів, що мають скінченну кількість похідних Фреше.

Стаття (українською)

Анализ точности интерполирования целых операторов в гильбертовом пространстве при возмущенных узловых значениях

Кашпур О. Ф., Хлобистов В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 953-960

У гільбертовому просторі з гауссовою мірою одержано оцінку точності інтерполяції цілого оператора у випадку збурених його значень у вузлах та знайдено значення степеня інтерполяційного полінома, перевищення якого не покращує оцінку точності інтерполювання.

Стаття (російською)

Интегральные полиномы типа Ньютона с континуальными узлами

Кашпур Е. Ф., Макаров В. Л., Хлобыстов В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 779-789

Побудовано інтерполяційний поліном інтегрального вигляду типу Ньютона з континуальною множиною вузлів. Цей іптерполянт єдиний та зберігає операторпий поліпом відповідного степеня.

Стаття (українською)

Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби

Макаров В. Л., Михальчук Б. Р., Хлобистов В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 4. - С. 479-488

Для нелінійних функціоналів, визначених на просторі кусково-неперервних функцій, побудовано інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб за континуальними кусково-неперервними вузлами. Знайдено умови існування та єдиності таких інтерполянтів.

Стаття (українською)

Об общей структуре интерполяционных функциональных полиномов

Макаров В. Л., Хлобистов В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 10. - С. 1361–1368

Для одного класса нелинейных функционалов конструктивно описано все множество интерполяционных функциональных полиномов с узлами-траекториями, ортонормированными в