2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тригуб Р. М.

Публікацій: 7
Стаття (російською)

О приближении функций полиномами и целыми функциями экспоненциального типа

Тригуб Р. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 2. - С. 293-300

Наведено короткий огляд робiт з теорiї апроксимацiї функцiй, якi вiдомi автору та наближенi до наукових публiкацiй В. К. Дзядика.

Стаття (російською)

Новое достаточное условие принадлежности алгебре абсолютно сходящихся интегралов Фурье и его применение к вопросам суммируемости двойных рядов Фурье

Котова О. В., Тригуб Р. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 8. - С. 1082-1096

Знайдено загальну достатню умову для зображення функцій $$f\left( \max \left\{\left|{x}_1\right|,\left|{x}_2\right|\right\}\right)$$ у вигляді абсолютно з6іжного подвійного інтеграла Фур'є та показано його застосування до різних питань сумовності подвійних рядів Фур'є, зокрема, методом Марцинкевича-Рюса.

Ювілейна дата (українською)

Моторний Віталій Павлович (до 75-річчя від дня народження)

Бабенко В. Ф., Вакарчук С. Б., Великін В. Л., Давидов О. В., Кофанов В. О., Парфінович Н. В., Пасько А. М., Романюк А. С., Рубан В. І., Самойленко А. М., Тіман М. П., Тригуб Р. М., Шевчук І. О., Шумейко О. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 7. - С. 995-999

Ювілейна дата (українською)

Майор Пилипович Тіман (до 90-річчя від дня народження)

Бабенко В. Ф., Вакарчук С. Б., Моторний В. П., Пелешенко Б. Г., Романюк А. С., Самойленко А. М., Сердюк А. С., Тригуб Р. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 8. - С. 1141-1144

Стаття (російською)

Точный порядок приближения периодических функций одним неклассическим методом суммирования рядов Фурье

Котова О. В., Тригуб Р. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 7. - С. 954-969

З використанням точної оцiнки наближення вiдомими тригонометричними полiномами одержано пiдсилення теореми типу Джексона. Бiльш того, знайдено точний порядок наближення окремих довiльних перiодичних функцiй цими полiномами. Для цього введено спецiальний модуль гладкостi.

Стаття (російською)

О мультипликаторах Фурье и абсолютной сходимости интегралов Фурье радиальных функций

Тригуб Р. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1280–1293

Одержано достатні умови для зображення функції у вигляді абсолютно збіжного інтеграла Фур'є. Ці умови наведено у термінах сумісної поведінки функції та її похідних на нескінченності, їх ефективність і точність перевіряються на відомому прикладі. Розглянуто також радіальні функції довільного числа змінних.

Стаття (українською)

Мультипликаторы рядов Фурье

Тригуб Р. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 12. - С. 1686–1693

Доказываются новые предложения о мультипликаторах тригонометрических рядов Фурье в пространстве