2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бурський В. П.

Публікацій: 11
Коротке повідомлення (російською)

О третьей краевой задаче для неправильно эллиптического уравнения в круге

Бурский В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 279–283

Розглядається питання розв'язності неоднорідної третьої крайової задачi в обмеженій області для скалярного неправильно еліптичного диференціального рівняння з комплексними коефіцієнтами та однорідним символом. Доведено, що класами граничних даних, для яких задача має єдиний розв'язок у просторі Соболєва над кругом, є простори функцій з експоненціальним спаданням коефіцієнтів Фур'є.

Стаття (російською)

Задача Неймана и одна задача с косой производной для неправильно эллиптического уравнения

Бурский В. П., Лесина Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 4. - С. 451-462

Розглядається проблема розв’язностi неоднорiдної задачi Неймана i один випадок задачi зi скiсною похiдною в обмеженiй областi для скалярного неправильно елiптичного диференцiального рiвняння з комплексними коефiцiєнтами. Дослiджено модельний випадок, коли за область вибрано одиничний круг, а рiвняння не має молодших членiв. Доведено, що класами граничних даних, для яких задачi мають єдиний розв’язок у просторi Соболєва, є простори функцiй з експоненцiальним спаданням коефiцiєнтiв Фур’є.

Стаття (російською)

О задаче Дирихле для неправильно эллиптического уравнения

Бурский В. П., Кириченко Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 2. - С. 156-164

Розглядається проблема розв’язностi неоднорiдної задачi Дiрiхле в обмеженiй областi для скалярного неправильно елiптичного диференцiального рiвняння з комплексними коефiцiєнтами. Дослiджено модельний випадок, коли за область вибрано одиничний круг, а в рiвняннi вiдсутнi молодшi члени. Доведено, що класами даних Дiрiхле, для яких задача має єдиний розв’язок у просторi Соболєва, є простори функцiй з експоненцiальним спаданням коефiцiєнтiв Фур’є.

Стаття (російською)

Условия регулярности общей дифференциальной граничной задачи для неправильноэллиптических уравнений

Бурский В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 6. - С. 754–761

У плоскій обмеженій області з гладкою межею розглядаються проблеми фредгольмовості і коректності загальної диференціальної граничної задачі для загального неправильно еліптичного рівняння.

Стаття (російською)

O задаче Дирихле для уравнения колебания струны, проблеме Понселе, уравнении Пелля - Абеля и некоторых других связанных с ними задачах

Бурский В. П., Жеданов А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 4. - С. 435–450

У плоскій області, що обмежена біквадратною кривою, розглядається проблема єдиності розв'язку задачі Діріхле для рівняння коливання струни. Показано, що ця проблема еквівалентна класичній проблемі Понселе з проективної геометрії для двох придатних еліпсів, а також проблемі розв'язності алгебраїчного рівняння Пелля - Абеля, з якими пов'язані деякі інші задачі.

Стаття (російською)

О спектре эквивариантиого расширения оператора Лапласа в шаре

Бурский В. П., Штепина Т. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1473-1483

Вивчається зв'язок між коректністю еквіваріантної задачі для рівняння Пуассона у кулі та спектра оператора, що її породжує.

Стаття (російською)

Об эквивариантных расширениях дифференциального опера гора на примере оператора Лапласа в круге

Бурский В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 158–169

Пропонується схема вивченая коректності еквіваріантпої задачі та спектра відповідного оператора.

Стаття (російською)

О граничных задачах для дифференциального.уравнения с комплексными коэффициентами второго порядка в плоской области

Бурский В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1457-1467

Вивчаються крайові задачі для однорідного диференціального рівняння з частинними похідними другого порядку з довільними постійними коефіцієнтами та одиорідиим символом в обмеженій області з гладкою межею. Одержані необхідні й достатні умови розв'язності задачі Коші, які зображаються у вигляді деякої проблеми моментів на межі області та застосовуються до вивчення граничних задач. Ця проблема моментів вивчається у випадку кола.

Стаття (російською)

О краевых задачах для эллиптического уравнения с комплексными коэффициекгами и одной проблеме моментов

Бурский В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1476–1483

Вивчаються еліптичні системи двох рівнянь другого порядку, які можна записати у вигляді од­ного рівняння з комплексними коефіцієнтами та однорідним оператором. У довільній обмеже­ній області з гладкою межею одержані необхідні та достатні умови зв'язку слідів розв'язку, які записані у вигляді однієї проблеми моментів на межі області і застосовуються до вивчення кра­йових задач. Показано, зокрема, що задачі Діріхле і Неймана лише одночасно розв’язуються. У випадку кола розв'язується сформульована проблема моментів, а з нею і задачі Діріхле та Неймана. Розглянуто також третю крайову задачу в колі.

Стаття (російською)

О единственности решения некоторых граничных задач для дифференциальных уравнений в области с алгебраической границей

Бурский В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 898–906

В обмеженій області з алгебраїчною межею розглянуто класи диференціальних рівнянь зі ста­лими коефіцієнтами, для яких існує єдиність розв'язку крайової задачі типу Діріхле або Коші. Для задачі Діріхле у кулі одержано необхідні та достатні умови єдиності розв'язку у вигляді зчисленної послідовності нерівностей, поліноміальних за коефіцієнтами рівняння.

Стаття (українською)

Об одной коммутативной диаграмме, связанной с дифференциальным оператором в области

Бурський В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 12. - С. 1703–1709

Получена коммутативная диаграмма, содержащая максимальное и минимальное расширения дифференциальной операции в области и объекты, связанные с ними, а также характеризуются следы функций из ядра максимального расширения.