2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ройтер А. В.

Публікацій: 14
Стаття (російською)

Сингулярные локально-скалярные представления колчанов в гильбертовых пространствах и разделяющие функции

Редчук И. К., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 796–809

Розглядагаться локально-скалярні зображення розширених графів Дипкіна у гільбертових просторах. Встаповлено зв'язок цих зображень iз функцією ρ( n ) = 1 + ( n − 1 ) / ( n + 1 ) та побудовано сім'ю відокремлюючих числових функцій, які узагальнюють функцию ρ та відіграють аналогічну роль для більш широкого класу графів.

Стаття (російською)

Норма отношения, разделяющие функции и представления маркированных колчанов

Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 6. - С. 808-840

Розглядаються числові функції, що виділяють схеми Динкіна, графи Кокстера та ручні марковані колчапи.

Коротке повідомлення (російською)

Копечпопредставимые $K$-маркированные колчаны

Белоусов К. И., Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 550-555

Наведено необхідні та достатні умови скшченної зображуваності K-маркованих колчанів.

Стаття (російською)

Конечпопредставимые диадические множества

Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1363-1396

Наведено критерій скінченної зображувапості діадичпих множин.

Стаття (англійською)

Скінченно зображувальні діадичні множини та їх мультіелементарні зображення

Бєлоусов К. І., Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1465–1477

Отримано пряме зведення зображень діадичної множини S, що задовольняє |Ind C(S)| < ∞ до бікомпонентного випадку.

Стаття (російською)

Элементарные и мультиэлементарные представления вектроидов

Белоусов К. И., Назарова Л. А., Ройтер А. В., Сергейчук В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1451–1477

Доведено, що скінченнозображуваний вектроїд з точністю до ізоморфізму визначається своєю поповненою бівпорядкованою множиною. Охарактеризовано елементарні і мультиелементарні зображення таких вектроїдів (котрими у випадку біінволютивних множин майже вичерпуються нерозкладні зображення).

Стаття (англійською)

Скінченно зображуваний модуль над агрегатом має мультиплікативний базис

Ройтер А. В., Сергійчук В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 5. - С. 567–579

Доведено, що скінченно зображуваний модуль над $k$-категорією (який можна зв'язані з матричною задачею, стовпцеві перетворення якої задаются модульною сірукіурою, рядкові до­вільні та існує лише скінченне число матриць канонічного вигляду) має мультиплікативний базис.

Стаття (англійською)

Ручні та дикі задачі про підпростори

Воссик Д., Габріель Р., Назарова Л. А., Ройтер А. В., Сергійчук В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 3. - С. 313–352

Нехай $B$ - скінченновимірна алгебра над алгебраїчно замкненим полем $k$, $B_d = \text{Spec} k[B_d]$ — афінна алгебраїчна схема, $R$-точки якої є $B ⊗_k k[B_d]$-модульними структурами на $R^d$ і $M_d$ — канонічний $B ⊗_k k[B_d]$-модуль на $k[Bd^]d$. Афінну підсхему $Ν$ схеми $B_d$ будемо називати вірною, якщо функтор $F_{gn} ∶ X → M_d ⊗_{k[B]} X$ індукує ін'єкцію між множинами класів ізоморфності нерозкладних скінченновимірних модулів над $k[Ν]$ і $B$. Якщо $B_d$, містить вірну площину для деякого $d$, то схеми $B_e$ містять вірні підсхеми довільної розмірності. У противному разі кожна ($B_d$ містить скінченну кількість вірних перфорованих прямих $L(d, i)$, для яких для будь-якого $n$ майже кожний нерозкладний $B$-модуль розмірності $n$ ізоморфний деякому $F_{L(d, i)} (X)$, причому модуль $F_{L(d, i)} (X)$ не ізоморфний $F_{L(l, j)} (Y)$, якщо ($(d, i) ≠ (l, j)$ та $X ≠ 0$. Доведення використовує редукцію до задач про підпростори, для яких індуктивний алгоритм дає змогу довести відповідні твердження.

Стаття (українською)

О представлениях конечных p-групп над кольцом формальных степенных рядов с целыми p-адическими коэффициентами

Гудивок П. М., Орос В. М., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 6. - С. 753–765

Дана классификация представлении циклической группы порядка $p$ над кольцом $\mathbb{Z}_p[[x]]$ формальных степенных рядов с целыми $p$-адичсскими коэффициентами и доказано, что в других случаях задача о представлениях конечной $p$-группы над $\mathbb{Z}_p[[x_1, ..., x_n]]$ — дикая.

Стаття (українською)

О целочисленных p-адических представлениях и представлениях над кольцом классов вычетов

Назарова Л. А., Ройтер А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 2. - С. 125–126

Коротке повідомлення (російською)

Делимость в категории представлений над полным локальным дедекиндовым кольцом

Ройтер А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1965. - 17, № 4. - С. 124-129

Стаття (російською)

$E$-системы представлений

Ройтер А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1965. - 17, № 2. - С. 88-96

Коротке повідомлення (російською)

О категории представлений

Ройтер А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1963. - 15, № 4. - С. 448-453

Стаття (російською)

Целочисленные представления симметрической группы третьей степени

Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1962. - 14, № 3. - С. 271-288

The authors discuss whole-number representations to a symmetrica! group of the third degree. It is shown that there exists only a finite number, i. e. ten, prime representations of this group. The dimensions of the prime representations do not exceed the order of the group.
It is further shown that the factoring of any representation into a direct sum of primes is univalent.
Thus the first example has been given of a complete description of whole-number representations of a non-commutative group.