2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бородін М. А.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Существование глобального классического решения в задаче, возникающей в теории горения

Бородин М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1309-1319

Розглядається багатовимірна проблема з довільною межею для параболічного рівняння, яка виникає в теорії горіння. Доведено існування глобального класичного розв'язку. Суть методу полягає в тому, що спочатку створюється диференціально-різнидева апроксимація задачі та встановлюється її розв'язність, а потім доводяться рівномірні оцінки і здійснюється граничний перехід.

Стаття (російською)

Двухфазная контактная задача Стефана

Бородин М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 158–167

Доведено існування класичного розв'язку в багатовимірній двофазній задачі Стефана на будь-якому скінченному проміжку часу у випадку контакту невідомої (вільної) межі з відомою.

Стаття (українською)

Существование классического решения в многомерной задаче Стефана на конечном промежутке времени

Бородін М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 12. - С. 1652–1657

Доказано существование классического решения в двухфазной задаче Стефана на любом конечном промежу т ке времени.

Коротке повідомлення (російською)

О краевой задаче Римана — Гильберта для голоморфных функций многих комплексных переменных

Бородин М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1969. - 21, № 2. - С. 238–246

В классе голоморфных функций двух комплексных переменных рассматривается задача Римана — Гильберта для единичного шара с краевым условием на всей топологической границе. Получены необходимые и достаточные условия разрешимости. Решение найдено в замкнутой форме.