2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Главан В. А.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Структура линейных расширений с условиями типа Фавара. II. Линейные расширения со свойством аддитивности рекуррентных движений

Главан В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 4. - С. 466–471

Исследована структура линейных расширений, внешние степени которых удовлетворяют условию аддитивности рекуррентных движений.

Стаття (російською)

О равностепенно непрерывных факторах линейных расширений минима­льных динамических систем

Главан В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 2. - С. 233–238

Вводиться і досліджується поняття одностайно неперервного фактора лінійного розширення мінімальної групи перетворень. Основний результат полягає в тому, що гіідмножина обмеже­них і дистальних відносно розширення рухів утворює максимальне одностайно неперервне підрозшарування лінійного розширення. Як наслідок одержано, що будь-яке лінійне розширення має нетривіальне одностайно неперервне інваріантне підрозшарування. Таке ж саме підрозша-рування має і лінійне розширення без експоненціальної дихотомії за умови Фавара, так само, як і лінійне розширення з властивістю адитивності рекурентних рухів при наявності хоча б одного ненульового такого руху.