2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Барашко А. С.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Полиномы, порождающие коды Хэмминга

Барашко А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 893–897

Досліджено клас поліномів, які породжують $q$-кові коди Хемінга (клас ППКХ). Знайдені кри­терії належності полінома до класу ППКХ у загальному випадку та у випадку, коли поліном є простий. Визначені умови, за яких звідні поліноми не наліжать до класу ППКХ.