2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Коломиєць Ю. В.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

О слабой сходимости решений случайно возмущенных эволюционных уравнений

Коломиец Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 213–219

Розглядається слабка збіжність мір, породжених розв'язками лінійних еволюційних рівнянь, що залежать від дифузійних процесів, до гауссової міри при прямуванні малого параметра до нуля.

Стаття (російською)

Усреднение случайно возмущенных эволюционных уравнений

Коломиец Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 963–971

Розглядаються еволюційні рівняння з коефіцієнтами, збуреними дифузійними процесами. До­водиться слабка збіжність у розумінні розподілів розв’язків даних рівнянь при прямуванні ма­лого параметра до нуля, до єдиного розв’язку мартингальної проблеми, що відповідає еволюці­йному стохастичному рівнянню, у випадку неузгодженості степенів малого параметра.

Стаття (українською)

Об усреднении эволюционных уравнений, возмущаемых случайны­ми процессами со скачка

Коломиєць Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 2. - С. 197–207

Доводиться слабка збіжність мір, породжених розв’язками еволюційного рівняння, за­лежних від малого параметра, до єдиного розв’язку проблеми мартингалів, що відповідає стохастичному еволюційному рівнянню. Коефіцієнти вихідного рівняння залежать від випадкових марковських процесів з стрибками.