2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Линьков Ю. Н.

Публікацій: 7
Стаття (російською)

Свойства отношения правдоподобия для считающих процессов в задаче оценивания неизвестных параметров

Линьков Ю. Н., Николаева О. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1257-1268

Одержано асимптотичний розклад логарифма відношення правдоподібності для лічильних процесів у випадку близьких гіпотез. Встановлено властивості нормованого відношення правдоподібності в задачі оцінки невідомого параметра.

Стаття (російською)

Большие уклонения при байесовском различении конечного числа простых гипотез

Габриель Л. А., Линьков Ю. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1360–1367

Розглянуто задачу розрізнення скінченної кількості простих гіпотез у загальній схемі статистичних експериментів, в умовах справедливості теорем про великі відхилення для логарифму відношення правдоподібності досліджено асимптотичну поведінку ймовірностей помилок байесовського критерію. Одержано асимптотику кількості шеннонівської інформації, яка міститься у спостереженні та у байесовському критерії.

Стаття (російською)

Свойства отношения правдоподобия для семимартингалов с детерминированными триплетами в параметрическом случае

Линьков Ю. Н., Шевляков А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1172–1180

Розглянуто семімартингали з детермінованими розривними триплетами. Одержано властивості відношення правдоподібності для параметричного випадку у термінах процесів Хелінгера.

Стаття (українською)

Асимптотическое различение процессов авторегрессии

Линьков Ю. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 635-641

Досліджено поведінку ймовірностей помилок критерія Неймана — Пірсона при різних нульових та альтернативних гіпотезах за спостереженнями процесів авторе гресії.

Стаття (російською)

Теоремы о больших уклонениях в задаче проверки двух простых гипотез

Линьков Ю. Н., Медведева М. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 227–235

Доведено граничні теореми про великі відхилення логарифма відношення правдоподібності у задачі розрізнення двох простих гіпотез у загальній схемі статистичних експериментів з нульовою гіпотезою та з альтернативою, які застосовуються для дослідження спадання ймовірностей помилок 1-го та 2-го роду критерію Неймана - Пірсона.

Стаття (російською)

Большие уклонения в задаче различения считающих процессов

Линьков Ю. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1514–1521

Доведено загальну граничну теорему для ймовірностей великих відхилень логарифма відно­шення правдоподібності з нульовою гіпотезою та з альтернативою. Одержано більш слабкі ва­ріанти теореми про великі відхилення в передбачених термінах у задачі розрізнення лічильних процесів. Досліджено випадок лічильних процесів з детермінованими компенсаторами.

Стаття (російською)

Асимптотическое различение считающих процессов

Линьков Ю. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 972–979

Одержано канонічне зображення для логарифма відношення правдоподібності та доведені гра­ничні теореми про його асимптотичну поведінку. За допомогою цих теорем досліджена швид­кість зменшення ймовірності похибки другого роду критерію Неймана - Пірсона.