2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ложкін В. Н.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Условия существования однозначнонапряженных контуров в первой основной задаче теории упругости для плоскости с вырезом

Ложкин В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 295–296

Наведено визначення однозначнонапруженого контура в стисливій ізотропній площині з криволінійним вирізом, яке розширює поняття рівноміцного контура. Сформульовані і доведені умови, за яких еліптичний і квадратний контури будуть однозначнонапруженими.

Стаття (російською)

Предельное равновесие плоскости с круговым вырезом

Ложкин В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 980–981

Методом малого параметра вивчено пружно-пластичний стан стисливої ізотропної площини з круговим вирізом. Визначена невідома межа поділу області граничної рівноваги та пружної об­ласті. Побудовані комплексні функції Колосова - Мусхелішвілі, які описують пружний стан площини. Наведено порівняння з розв’язком задачі Л. О. Галіна.