2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чани А. С.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Асимптотическое поведение одного класса стохастических полугрупп в схеме Бернулли

Чани А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1580–1584

Виділяється сім'я під алгебр, які описують простір комплекснозначних матриць розміром $2 \times 2$. У цьому просторі розглядається стохастична півгрупа$Y_n = X_n X_{n-1} ... X_1, \; n = \overline{1, \infty}$, де $\{X_ , і = \overline{1, \infty}\}$ — незалежні однаково розподілені випадкові матриці, що набувають двох значень. Для стохастичної півгрупи Уя, фазовий простір якої належить до однієї з підалгебр, у явному вигляді обчислюється показник експоненціального зростання.

Стаття (російською)

Асимптотическое поведение произведений случайных матриц со значениями в разрешимой алгебре Ли

Чани А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 1045–1048

Обчислено показник експоненціального зростання добутків випадкових матриць зі значеннями в розв'язуваній алгебрі Лі. Відповідь одержана у термінах власних чисел чинників.