2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Капустян В. Є.

Публікацій: 7
Стаття (українською)

Задача оптимального управления с полуопределенным критерием качества для параболо-гиперболических уравнений с нелокальными точечными краевыми условиями

Капустян В. Є., Пишнограєв І. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 8. - С. 1068-1081

Розглядається задача оптимального керування для параболо-гіперболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами та напіввизначеним критерієм якості. Побудовано умови оптимальності шляхом зведення задачі до послідовності одновимірних задач, знайдено оптимальне керування в замкненій формі, доведено його збіжність, а також обґрунтовано вид критерію якості.

Стаття (російською)

Особенности решений одного класса уравнений механики сплошных сред

Ильман В. М., Капустян В. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 12-21

Проведено аналіз одного класу сімей інтегральних рівнянь, одержано залежності особливостей розн'язків інтегральних рівнянь під розміру сімей ядер рішіяпь і па цій основі запропоновано методику побудови наближених розв'язків для малого параметра.

Коротке повідомлення (українською)

Особенности решении сингулярных интегральных уравнений

Ільман В. М., Капустян В. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1429-1436

З (очки зору особливостей дифсрснційовних відображень знайдено залежність між розміром сім'ї сингулярних інтегральних рівнянь і типами особливостей їх розв'язків.

Стаття (російською)

Оптимальное управление тепловым полем в тонких телах. Локальные ограничения на управление

Капустян В. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 9. - С. 1200–1208

Побудовано та обгрунтовано асимптотичні розв'язки в задачах оптимального локально обмеженого керування тепловим полем у тонких тілах. Ці задачі відносяться до критичного випадку сингулярно збурених систем (вироджена задача має сім'ю розв'язків).

Стаття (російською)

Асимптотика локально ограниченных управлений в оптимальных параболических задачах

Капустян В. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 50-56

Збудовано та обгрунтовано асимптотичні розв'язки в задачах оптимального керування параболічними системами, коли керування залежить тільки від часу і має локальні обмеження.

Стаття (російською)

Асимптотика ограниченных управлений в оптимальных сингулярных параболических задачах

Капустян В. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1345–1355

Будується та обгрунтовується повний асимптотичний розв'язок для оптимальних сингулярних параболічних задач з обмеженим керуванням і повним виродженням диференціальної частини оператора.

Стаття (російською)

Асимптотический анализ ограниченных управлений в оптимальных эллиптических задачах

Капустян В. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1072–1083

Будується та обгрунтовується асимптотика обмежених керувань в сингулярно збуреній еліпти­чній задачі.