2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Верейкіна М. В.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Отслеживание псевдотраекторий динамических систем и устойчивость пролонгации орбит

Верейкина М. В., Шарковский А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1016–1024

Досліджуються властивості динамічних систем, пов'язані з апроксимацією псевдотраєкторій динамічної системи її траєкторіями, які ми, дотримуючись існуючої термінології, називаємо властивістю „відстеження псевдотраєкторій" (в англомовній літературі використовується термін "shadowing property"). Доведено, що динамічні системи, які задані відображеннями компакта в себе та мають цю властивість, є системами зі стійкою пролонгацією орбіт. Побудовано приклади відображень інтервалу в себе, які показують, що обернене твердження невірне: динамічні системи зі стійкою пролонгацією орбіт можуть не мати властивості відстежеиия псевдотраєкторій.

Ювілейна дата (українською)

Олександру Миколайовичу Шарковському — 60 років

Березанський Ю. М., Верейкіна М. В., Коляда С. Ф., Романенко О. Ю., Сівак А. Г., Федоренко В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 12. - С. 1602-1603

Стаття (англійською)

Моделювання просторово-часового хаосу: найпростіші математичні моделі та комп’ютерна графіка

Верейкіна М. В., Романенко Є. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1398–1410

Для однієї граничної задачі для рівнянь у частинних похідних розглядаються три випадки еволюції просторово-часового хаосу і визначаються відповідні типи хаотичних розв’язків. Ана­літичні твердження супроводжуються ілюстраціями, одержаними за допомогою комп’ютер­ ного експерименту та машинної графіки.