2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Каданков В. Ф.

Публікацій: 10
Стаття (російською)

Двухграничные задачи для случайного блуждания

Ежов И. И., Каданков В. Ф., Каданкова Т. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 11. - С. 1485–1509

Розв'язано основні двограничні задачi для випадкового блукання. Наведено генератриси сумісних розподілів: моменту першого виходу блукання з інтервалу i величини перестрибу границі в момент виходу, моменту першого входження блукання в інтервал та його значення в момент входження. На геометрично розподіленому часовому проміжку отримано розподіли: supremum'a, infimum'a та значення блукання, числа перетинів інтервалу зверху i знизу. Наведено приклади застосування отриманих результатів до випадкового блукання з показниково розподіленими в один бік стрибками.

Стаття (російською)

Двухграничные задачи для процесса Пуассона с показательно распределенной компонентой

Каданков В. Ф., Каданкова Т. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 7. - С. 922–953

Для процесу Пуассона з показниково розподіленою від'ємною компонентою отримано інтегральні перетворення сумісного розподілу: моменту першого виходу з інтервалу та величини перестрибу межі в момент виходу, моменту першого входження в інтервал і значення процесу в момент входження. На показниково розподіленому часовому проміжку одержано розподіли сумарного часу перебування процесу в інтервалі, сумісного розподілу супремуму, інфімуму і значення процесу, сумісного розподілу числа перетинів інтервалу зверху і знизу, а також генерат-риси сумісного розподілу числа входжень в інтервал і числа перестрибів через інтервал.

Стаття (російською)

O распределении момента первого выхода из интервала и величины перескока границы для процессов с независимыми приращениями и случайных блужданий

Каданков В. Ф., Каданкова Т. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 10. - С. 1359–1384

Для однорідного процесу з незалежними проростами отримано інтегральні перетворення сумісного розподілу моменту першого виходу процесу з інтервалу і величини перестрибу процесу через границю в момент виходу, сумісного розподілу supremum, infimum і значення процесу.

Стаття (російською)

Система $G|G^κ|1$ с групповым обслуживанием требований

Ежов И. И., Каданков В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 447-465

Для системи обслуговування G|G κ|1 з груповим обслуговуванням вимог наведено розподіли таких характеристик: довжини періоду зайнятості, довжини черги в перехідному і стаціонарному режимах функціонування системи обслуговування, сумарного часу простою системи обслуговування, вихідного потоку обслугованих вимог та інших.

Стаття (російською)

Основные вероятностные характеристики системы обслуживания $G^k|G|1$

Ежов И. И., Каданков В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1343-1357

Для систем обслуговування $G^k|G|1$ з груповим надходженням вимог наведено розподіли таких характеристик: тривалості періоду зайнятості, довжини черги в перехідному і стаціонарному режимах функціонування системи обслуговування, сумарного часу простою системи обслуговування, віртуального часу чекання початку обслуговування, вхідного потоку вимог і вихідного потоку обслугованих вимог та інших.

Стаття (українською)

Граничные функционалы для разности неординарных процессов восстановления с дискретным временем

Єжов І. І., Каданков В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1345-1356

Для різниці неординарних процесів відновлення знайдено розподіл основних граничних функціоналів. Отримано розподіл числа вимог у перехідному та стаціонарному режимах функціонуванпя системи обслуговування D η δ |D ξ κ |1.

Стаття (російською)

О распределении числа требований в системе обслуживания $D_{η}|D_{ξ}^{\kappa}|1$

Ежов И. И., Каданков В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1075-1081

Для системи обслуговування D η|D ξ k|1 знайдено розподіл числа вимог в перехідному та стаціонарному режимах функціонування системи обслуговування.

Коротке повідомлення (російською)

О производящей функции времени достижения границы полунепрерывной разностью независимых процессов восстановления с дискретным временем

Ежов И. И., Каданков В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 4. - С. 553-561

Для напівненерервної різниці двох незалежних процесів відновлення знайдено твірну функцію часу досягнення межі.

Коротке повідомлення (російською)

О распределении максимума разности независимых процессов восстановления с дискретным временем

Ежов И. И., Каданков В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1426–1432

Знайдено розподіл максимуму для напівнеперервної в дискретній топології різниці двох процесів відновлення з дискретним часом.

Коротке повідомлення (російською)

Граничные функционалы для полунепрерывной разности процессов восстановления с дискретным временем

Ежов И. И., Каданков В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1710–1712

Для напівперервної в дискретній топології різниці двох процесів відновлення з дискретним часом знайдено розподіл основних граничних функціоналів.