2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Москальцова Н. В.

Публікацій: 6
Коротке повідомлення (російською)

Еще одно замечание к центральной предельной теореме для эргодических цепей

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 118-120

Одержані деякі умови для функції $f$, достатні для асимптотичної нормальності суми $$\frac{1}{{\sqrt n }} \sum\limits_{k = 0}^{n - 1} { f(X_k )}$$ для ергодичних ланцюгів Маркова.

Коротке повідомлення (російською)

Центральная предельная теорема для стохастически аддитивных функционалов от эргодических цепей

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1421–1423

Доведено центральну граничну теорему для стохастично адитивних функціоналів від ергодич­них ланцюгів Маркова.

Коротке повідомлення (російською)

Центральная предельная теорема для специальных классов функций от эргодических цепей

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1092–1094

Доведено центральну граничну теорему для $E$-фінітних обмежених функцій від ергодичних ланцюгів Маркова, а також два корисних наслідки.

Коротке повідомлення (українською)

Про потенціали ергодичних ланцюгів Маркова

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 446–449

Доведено дві теореми про існування потенціалу ергодичного ланцюга Маркова в довільному фазовому просторі.

Коротке повідомлення (російською)

Центральная предельная теорема для центрированных частот счетной эргодической цепи Маркова

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1713–1715

На підставі результатів, що стосуються поведінки потенціалу зліченного ергодичного ланцюга Маркова для певного класу функцій, доведено асимптотичну нормальність величини $\cfrac{1}{\sqrt{n}}\sum^{n-1}_{k=0}f(X_k)$ при $n \rightarrow \infty$. Асимптотичну нормальність центрованих частот здобуто без застосування умови скінченності моменту $M_0\tau^2$ часу першого повернення до стану ланцюга.

Стаття (російською)

Об асимптотике потенциала счет ной эргодической цепи Маркова

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 2. - С. 265–269

Для певного класу функцій $f$ доведено збіжність за Абелем потенціалу $\sum_{n⩾o}P^nf(i)$ однорід­ного ергодичного ланцюга Маркова в зліченному фазовому просторі. Зроблено ряд висновків, корисних для погреб ЦГТ для ланцюгів Маркова, зокрема, умова, еквівалентна скінченносіі другого моменту для часу першого повернення до стану.