2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лівінський В. О.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Нормальність в істотному деяких класів операторів у нескінченному тензорному добутку гільбертових просторів

Лівінський В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 9. - С. 1164–1170

The essential normality of certain classes of operators in stabilized infinite tensor products of Hilbert spaces is established by using general criteria of essentiality of domains of definition of spectral integrals.

Стаття (українською)

Нормальність в істотному деяких класів операторів у тензорному добутку гільбертових просторів

Лівінський В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 878–885

З’ясовуються деякі загальні ознаки істотності областей визначення спектральних інтегралів. На основі цього встановлюється нормальність в істотному певних класів операторів в тензорних добутках гільбертових просторів.

Стаття (українською)

Одне зауваження стосовно ортогональних многочленів

Лівінський В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 389–392

Пропонується спосіб відновлення щільності за системою ортогональних відносно неї многочленів у деякому частковому випадку.

Стаття (російською)

Спектральный подход к анализу белого шума

Березанский Ю. М., Ливинский В. О., Литвинов Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 177–197

За допомогою проективної спектральної теореми класичне перетворення Сігала будується як перетворення Фур’є за узагальненими сумісними власними векторами деякої сім'ї польових опе­раторів. Відмічається, що спектральний підхід до перетворення Сігала, котре лежить в основі аналізу гауссовогобілого шуму, дає можливість побудови широкого узагальнення цього пере­творення.