2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Томілов Ю. В.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Метод послідовних наближень для абстрактних рівнянь Вольтерри в банаховому просторі

Мішура Ю. С., Томілов Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 376–382

До абстрактних рівнянь Вольтерривигляду $x = f + a*Ax$, де $A$ — замкнений лінійний оператор, застосовується метод послідовних наближень. Припускається, що ядро а неперервне, але не обов'язково обмеженої варіації.

Стаття (російською)

Об асимптотическом поведении некоторых бесконечномерных рекуррентных последовательностей

Томилов Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 133-137

При деяких умовах на оператор $B$ одержані критерії обмеженості послідовностей вигляду$x_{n+1} = A x_n + Bb_n,\; n > 0$, для будь-яки $x_0$ і обмеженої $\{b_n, \; n ≥ 0\}$ у нескінченновимірних просторах. Результати формулюються в термінах спектральних властивостей оператора $A$.

Стаття (російською)

Об асимптотическом поведении последовательностей, заданных рекуррентными соотношениями, в банаховом пространстве

Томилов Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 5. - С. 633–641

Одержані критерії обмеженості і асимптотичної періодичності для деяких рекурентних послі­довностей у банаховому просторі.