2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бобик І. О.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Крайові задачі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами

Бобик І. О., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 795–802

На основі метричного підходу досліджено питання коректності крайових задач для гіперболіч­них рівнянь $n$-го порядку $(n ≥ 2)$ зі сталими коефіцієнтами в циліндричній області. Умови існування та сяйності розв'язків задач формулюються в теоретико-числових термінах. Доведе­но метричну теорему про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'яз­ків задач.