2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ілмурадов Д. Д.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Решение категорией задачи Н. Н. Лузина о существовании примитивной функции

Илмурадов Д. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1369–1374

Розглядається задача H. H. Лузіна про існування примітивної функції і уточнюється формулю­вання розв’язку Є. М. Ландіса цієї задачі.

Стаття (російською)

О дифференциальных свойствах действительных функций

Илмурадов Д. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 842–848

Розглядається категорний аналог теореми В. В. Степанова і нові критерії асимптотичної дифе-ренційовності дійсних функцій.

Стаття (українською)

Категорная теорема о контингеициях гиперповерхностей эвклидового пространства

Ілмурадов Д. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 3. - С. 378–383

Розглядаються проблеми поглибленого вивчення характеристики контингенції множини другої категорії в $ℝ^{m+1}$, зокрема графіка ліпшицевої функції