2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оруджев Г. Д.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Полиномиальное приближение решений дифференциально-операторных уравнений высших порядков

Оруджев Г. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 952–955

Розглядається задача Коші для диференціально-операторних рівнянь вищих порядків у банаховому просторі; побудовані поліноміальні наближення розв'язків.

Коротке повідомлення (російською)

О полиномиальном приближении решений дифференциально-операторных уравнений

Оруджев Г. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 3. - С. 440–442

Побудовано поліноміальні наближення розв’язків диференціальних рівнянь першого та другого порядків у банаховому просторі, для яких задача Коші поставлена коректно.