2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Фам Кі Анх

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (англійською)

Метод узгодженого наближення для нелінійних неправомірних задач

Фам Кі Анх

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 956-961

Наведено узагальнення на абстрактний простір Гільберта узгодженої апроксимації, запропоно­ваної Ю. Л. Гапоненком для простору $L_2(0, 1)$. Зокрема, показано, що для $L_2(0, 1)$ деякі умо­ви відносно точного розв'язку можуть бути послаблені.