2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Камонт З.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Метод ліній для квазілінійних функцюнально-диференціальних рівнянь

Камонт З., Черноус В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 10. - С. 1363–1387

Наведено теорему про оцінку похибки наближених розв'язків звичайних диференціальних рівнянь. Похибка оцінюється за допомогою розв'язку початкової задачі для нелінійного функціонально-диференціального рівняння. Цей загальний результат застосовується при дослідженні збіжності числового методу ліній для еволюції функціонально-диференціальних рівнянь. За допомогою дискретизації по просторових змінних початково-крайові задачі для квазілі-нійних рівнянь зводяться до систем звичайних диференціальних рівнянь. Припускається справедливість нелінійних оцінок перронівського типу відносно функціональних змінних для заданих операторів. Наведено також чисельні приклади.

Стаття (англійською)

Нескінченні системи гіперболічних функціональних диференціальних рівнянь

Камонт З.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 12. - С. 1678-1796

Розглядаються початкові задачі для нескінченних систем функціональних диференціальних рівнянь першого порядку з частинними похідними. Доведено теорему про існування розв'язку та неперервну залежність від початкових даних. Задачу Коші трансформовано у систему функціональних інтегральних ріріїянь. Існування розв'язку цієї системи доведено за допомогою інтегральних нерівностей та ітераційного методу. Нескінченні диференціальні системи з аргументом, що відхиляється, та диференціальні інтегральні системи можна отримати із загальної моделі шляхом спеціалізації заданих операторів.

Стаття (англійською)

Скінченнорізницева апроксимація диференціально-функціональних рівнянь з частинними похідними першого порядку

Камонт З.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 985–996

Для нелінійних рівнянь розглядається аналог задачі Діріхле з крайовою початковою умовою. Наведені достатні умови для збіжності загального класу однокрокових різницевих методів. Припускається, що права частина рівняння задовольняє аналог оцінки Перрона відносно функ­ції, що є аргументом.