2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бернік В. І.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Багатоточкова задача з кратними вузлами для лінійних гіперболічних рівнянь

Бересневіч В. В., Бернік В. І., Василишин П. Б., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1311–1316

Встановлено умови однозначної розв'язності багатоточкової (за часовою координатою) задачі з кратними вузлами для лінійних гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами в класі функцій, періодичних за просторовою змінною. Доведено метричні твердження, що стосуються оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі.