2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Василишин П. Б.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Багатоточкова задача з кратними вузлами для лінійних гіперболічних рівнянь

Бересневіч В. В., Бернік В. І., Василишин П. Б., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1311–1316

Встановлено умови однозначної розв'язності багатоточкової (за часовою координатою) задачі з кратними вузлами для лінійних гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами в класі функцій, періодичних за просторовою змінною. Доведено метричні твердження, що стосуються оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі.

Стаття (українською)

Багатоточкова задача для інтегро-диференціальних рівнянь із частинними похідними

Василишин П. Б., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1155–1168

Досліджено багатоточкову задачу для лінійного безтипного диференціального оператора з частинними похідними зі змінними коефіцієнтами, збуреного нелінійним інтегро-диференціальним доданком. Встановлено умови існування та єдиності розв'язку. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при дослідженні розв'язності задачі.

Стаття (українською)

Багатоточкова задача для гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

Василишин П. Б., Клюс І. С., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1468-1476

На основі метричного підходу досліджено питання класичної коректності задачі з багатоточковими умовами за часовою координатою в циліндричній області для лінійних гіперболічних рівнянь порядку $2n (n > 1)$ зі змінними відносно $x$ коефіцієнтами в циліндричній області. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі. Одержані результати є розвитком робіт [1-7].