2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тран Тхі Лоан

Публікацій: 4
Стаття (англійською)

Глобальна експоненціальна стійкість одного класу нейронних сіток з необмеженими загаюваннями

Даон Анх Туан, Тран Тхі Лоан

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 10. - С. 1401–1413

Досліджено глобальну експоненціальну стійкість одного класу нейронних сіток. Нейронні сітки містять змінні та необмежені загаювання. На основі побудови відповідної функції Ляпунова та техніки матричного аналізу отримано нові достатні умови глобальної експоненціальної стійкості.

Коротке повідомлення (англійською)

Про асимптотичну поведінку розв'язків перших початкових крайових задач для параболічних рівнянь

Нгуєн Мань Хунг, Тран Тхі Лоан

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1143-1152

Розглянуто першу початкову крайову задачу для сильно параболічної системи на некінченному циліндрі із негладкою межею. Доведено деякі результати про існування, єдиність та асимптотичну поведінку розв'язків при t → ∞.

Коротке повідомлення (англійською)

Про стійкість напівлінійних неавтономних еволюційних рівнянь у банахових просторах та її застосування до сильно параболічних рівнянь

Нгуєн Мань Хунг, Тран Тхі Лоан

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1714-1719

Розглядається експоненціальна стійкість нульового розв'язку сильно неавтономних параболічних рівнянь. Знайдено умови для залежних від часу коефіцієнтів параболічного рівняння, при яких його розв'язки експоненціально збігаються до 0 при t → ∞.

Стаття (англійською)

Перетворення Ляпунова і стійкість диференціальних рівнянь в банахових просторах

Тран Тхі Лоан

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1417–1424

Встановлено достатні умови експоненціальної стійкості регулярних лінійних систем з біфуркацією в банаховому просторі.