2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Коломієць О. В.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (українською)

Про застосування принципу усереднення в стохастичних диференціальних рівняннях гіперболічного типу

Коломієць В. Г., Коломієць О. В., Митропольський Ю. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 5. - С. 711-715

Доведено теорему про застосування принципу усереднення Боголюбова - Митропольського для стохастичиих диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу.

Коротке повідомлення (українською)

Про застосування числових методів до розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу

Коломієць О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1433–1441

Розглядається застосування асимптотичного методу Крилова - Боголюбова - Митропольського та ме тодів Рунге - Кутта до дослідження коливних розв'язків квазіліпійних диференціальних рівнянь другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу. Для конкретних рівнянь знайдено наближені числові розв'язки та характеристики випадкових коливань.