2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кулик Г. М

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Інтегральний вигляд обмежених розв'язків деяких систем диференціальних рівнянь

Кулик В. Л., Кулик Г. М

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 1. - С. 84–93

Досліджується добре відома варіаційна задача Гаусса над класами мір Радона, асоційованих із системою множин у локально компактному просторі. При досить загальних припущеннях отримано необхідні та достатні умови її розв'язності. Як допоміжний результат, знайдено описи потенціалів широких та (або) сильних граничних точок мінімізуючих послідовностей мір. Отримані результати конкретизовано на випадок ядра Ньютона в $\mathbb{R}^n$.