2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ментинський С. М.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (українською)

Двостороння апроксимація розв'язків крайових задач

Ментинський С. М., Шувар Б. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 284–288

Запропоновано загальну схему двосторонньої апроксимації розв'язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, яка охоплює низку відомих і нових двосторонніх методів. При дослідженні використано конструкції чисельно-аналітичного методу A. M. Самойленка у поєднанні з методикою побудови двосторонніх методів, запропонованою в роботах M. С. Курпеля та B. A. Шувара.

Коротке повідомлення (українською)

Двостороння апроксимація розв'язків багатоточкової задачі для звичайного диференціального рівняння з параметрами

Ментинський С. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 1. - С. 125–130

Побудовано алгоритм двосторонньої апроксимації розв'язку багатоточкової крайової задачі для квазілінійного диференціального рівняння з параметрами за припущень, які є двосторонніми аналогами B-монотонності за Ю. Покорним правої частини рівняння. Встановлено умови монотонності послідовних наближень та їх рівномірної збіжності до розв'язку задачі.