2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Номіровський Д. А.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Узагальнені розв'язки для лінійних операторів з послабленими апріорними нерівностями

Анікушин А. В., Номіровський Д. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 8. - С. 1011–1021

Предлагается подход к изучеиию обобщенных решений линейных операторов, удовлетворяющих ослабленным априорным неравенствам. Этот подход обобщает ряд известных определений обобщенных решений операторных уравнений. Доказаны теоремы существования и единственности обобщенного решения.

Стаття (українською)

Збіжність методу Гальоркіна для хвильового рівняння з сингулярними правими частинами

Номіровський Д. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 6. - С. 778–786

Розглядаються аналоги методу Гальоркїна для лінійного хвильового рівняння п'ятого порядку з узагальненими функціями у правій частині. Доведено теореми збіжності наближеного методу в залежності від порядку сингулярності правої частини.

Стаття (російською)

Разрешимость и траекторно-финальная управляемость псевдогиперболических систем

Номировский Д. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 3. - С. 366–376

Розглядаються проблеми розв'язності та оптимізації для псевдогіперболічного оператора загального вигляду. Для різних класів правих частин рівняння доведено теореми існування та єдиності. Одержані результати застосовано до задачі траєкторно-фінальної керованості.

Коротке повідомлення (російською)

О гомеоморфизмах, осуществляемых некоторыми дифференциальными операторами с частными производными

Номировский Д. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 12. - С. 1707-1716

Для досить широкого класу диференціальних операторів із частинними похідними доведено теорему про гомеоморфізм. Розглянуто застосування цієї теореми до деяких класичних операторів.