2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Довгай Б. В.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Властивості розв'язку неоднорідного гіперболічного рівняння з випадковою правою частиною

Довгай Б. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 474–482

Розглядається неоднорідне гіперболічне рівняння з нульовими початковими та крайовими умовами і випадковою центрованою вибірково неперервною гауссовою правою частиною. Встановлено умови існування розв'язку першої крайової задачі математичної фізики у вигляді рівномірно збіжного за ймовірністю ряду в термінах коваріаційної функції. Знайдено оцінку розподілу супремуму розв'язку цієї задачі.