2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шхануков-Лафишев М. Х.

Публікацій: 6
Коротке повідомлення (російською)

Стабилизация за конечное время в задачах со свободной границей для нелинейных уравнений в средах с фрактальной геометрией

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 7. - С. 997–1001

Методом апріорних оцінок встановлено диференціальні нерівності для енергетичних норм в $W^l_{2,r}$ розв'язків задач із вільними межами в середовищі з фрактальною геометрією для одновимірного еволюційного рівняння і на їх основі отримано оцінки для часу стабілізації $T$.

Стаття (російською)

Стабилизация за конечное время в задачах со свободными границами для некоторых классов нелинейных уравнений второго порядка

Березанский Ю. М., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 214–223

Одержано оцінки для часу стабілізації розв'язків задач з вільною межею для одновимірних квазілінійних параболічних рівнянь.

Стаття (російською)

Нелинейные нелокальные задачи для параболического уравнения в двумерной области

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 244–254

Встановлено збіжність методу Роте для параболічного рівняння з нелокального граничною умовою і отримано апріорну оцінку в сітковій нормі на шарі побудованої різницевої схеми. Доведено збіжність в малому запропонованого ітераційного процесу для розв'язання вихідної задачі.

Стаття (російською)

Пространственно-временная локализация в задачах со свободными границами для нелинейного уравнения второго порядка

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 202-211

Досліджені ефекти просторової локалізації та стабілізації за скінченний час для теплових та дифузійних процесів в активних середовищах, що описуються нелінійними еволюційними рівняннями.

Стаття (російською)

Об одной нелокальной задаче для параболического уравнения

Березанский Ю. М., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 6. - С. 790–800

Вивчена нелокальна задача для параболічного рівняння у двовимірній області. Одержано апрі­орну оцінку в енергетичній нормі, доведені існування і сдиність узагальненого розв’язку із кла­су $W_2^{1, 0} (Q T )$, - побудована різницева схема другого порядку апроксимації.

Стаття (російською)

Краевые задачи для уравнения теплопроводности с дробной производной в граничных условиях и разностные методы их численной реализации

Березовский А. А., Керефов А. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1289–1398

Розглядаються крайові задачі для рівняння теплопровідності з дробовою похідною в крайових умовах. Задачі такого типу одержуємо при оцінюванні теплових процесів з допомогою однови- мірної теплофізичної моделі двошарової системи (покриття-основа) нестаціонарною тепловою течією. Доведена коректність розглядуваної задачі, побудована однопараметрична сім’я різни­цевих схем, встановлена стійкість і збіжність різницевих схем у рівномірній метриці.