2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Харкевич Ю. І.

Публікацій: 22
Стаття (українською)

Ізометричність підпросторів розв’язків систем диференціальних рівнянь просторам дійсних функцій

Імаш кизи М., Абдуллаєв Ф. Г., Бушев Д. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 8. - С. 1011-1027

УДК 517.5
Знайдено пiдпростори розв’язкiв систем диференцiальних рiвнянь Лапласа i теплопровiдностi, що iзометричнi вiдповiдним просторам дiйсних функцiй, визначених на множинi дiйсних чисел.

Коротке повідомлення (українською)

Про асимптотику асоційованих сигма-функцій і тета-функцій Якобі

Коренков М. Є., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 8. - С. 1149-1152

Для асоцiйованих сигма-функцiй, тета-функцiй Якобi та їх логарифмiчних похiдних наведено асимптотичнi формули, якi є правильними зовнi виняткових множин кругiв, що побудованi ефективно.

Стаття (українською)

Апроксимативні властивості бігармонічних операторів Пуассона на класах $\hat{L}^{\psi}_{\beta, 1}$

Жигалло Т. В., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 5. - С. 650-656

Получены асимптотические равенства для точных верхних граней приближений функций из классов $\hat{L}^{\psi}_{\beta, 1}$ бигармоническими операторами Пуассона в интегральной метрике.

Стаття (українською)

Апроксимативні властивості бігармонічних інтегралів Пуассона на класах $W^r_{\beta} H^{\alpha}$

Кальчук І. В., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 11. - С. 1493-1504

Получены асимптотические равенства для точных верхних граней приближений функций из классов $W^r_{\beta} H^{\alpha}$ и $H^{\alpha}$ бигармоническими интегралами Пуассона в равномерной метрике

Коротке повідомлення (російською)

Про асимптотику деяких функцій Вейєрштрасса

Зайонц Ю., Коренков Н. Е., Харкевич Ю. И.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 135–138

Для функций Вейерштрасса σ(z) и ζ(z) указаны асимптотические формулы правильные вне эффективно построенных исключительных множеств кругов, которые гораздо более узкие, чем в известных асимптотических формул.

Стаття (українською)

Наближення (ψ, β)-диференційовних функцій малої гладкості бігармонічними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 12. - С. 1602-1622

Решена задача Колмогорова – Никольского для бигармонических интегралов Пуассона на классах (ψ, β)- дифференцируемых периодических функций малой гладкости в равномерной метрике.

Стаття (українською)

Наближення функцій із класів $C^{\psi}_{\beta, \infty}$ бігармонічними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 7. - С. 939-959

Получены асимптотические равенства для верхних граней отклонений бигармонических интегралов Пуассона на классах $(\psi, \beta)$-дифференцируемых периодических функций в равномерной метрике.

Коротке повідомлення (українською)

Характеристики Неванлінни та дефектні значення дзета-функцій Вейєрштрасса

Зайонц Ю., Корешков М. Є., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 5. - С. 718-720

Найдены неванлинновы характеристики дзета-функций Вейерштрасса и показано, что ни одно из значений $a \in \overline{C}$ не является исключительным в смысле Неванлинны для этой функции.

Стаття (українською)

Наближення (ψ, β) -диференційовних функцій інтегра- лами Пуассона у рівномірній метриці

Жигалло Т. В., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 11. - С. 1497-1515

Получены асимптотические равенства для верхних граней приближений функций из класса $C_{β,∞} ψ$ интегралами Пуассона в метрике пространства $C$.

Стаття (українською)

Наближення спряжених диференційовних функцій бігармонічними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 3. - С. 333-345

Получены точные значения верхних граней приближений бигармоническими интегралами Пуассона на классах сопряженных дифференцируемых функций в равномерной и интегральной метриках.

Стаття (українською)

Наближення спряжених диференційовних функцій їх інтегралами Абеля - Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 1. - С. 73-82

Получены точные значения верхних граней приближений на классах периодических сопряженных дифференцируемых функций их интегралами Абеля - Пуассона в равномерной и интегральной метриках.

Стаття (українською)

Наближення функцій із класу $\hat{C}^{\psi}_{\beta, \infty}$ бігармонічними операторами Пуассона в рівномірній метриці

Жигалло Т. В., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 669 – 693

Получены асимптотические равенства для верхних граней приближений функций из класса $\hat{C}^{\psi}_{\beta, \infty}$ бигармоническими операторами Пуассона в равномерной метрике.

Стаття (російською)

Асимптотика величин наближення в середньому класів диференційовних функцій за допомогою бігармонійних інтегралів Пуассона

Кальчук И. В., Харкевич Ю. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1105–1115

Получены полные асимптотические разложения для величин точных верхних граней приближений функций из классов $W^r_1,\quad r \in N,$ и W, $\overline{W}^r_1,\quad r \in N\backslash\{1\}$, их бигармоническими интегралами Пуассона.

Стаття (українською)

Наближення (ψ, β)-диференційовних функцій інтегралами Вейєрштрасса

Кальчук І. В., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 7. - С. 953–978

Получены асимптотические равенства для верхних граней приближений функций из классов $C^{\psi}_{\beta \infty}$ и $L^{\psi}_{\beta 1}$ интегралами Вейєрштрасса.

Стаття (українською)

Наближення класів періодичних функцій багатьох змінних лінійними додатними операторами

Бушев Д. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 12–19

Встановлено, що в $N$-внмірному просторі точна верхня межа наближення класів періодичних функцій, інваріантних відносно зсуву, лінійним оператором з ядром, що є добутком двох ядер, одне з яких є додатним, не перевищує суми відповідно вибраних точних верхніх меж в $m$- і $(N - m)$-вимірних просторах. Розглянуто випадки, в яких для отриманої нерівності має місце знак рівності.

Стаття (українською)

Наближення $(\psi, \beta)$-диференційовних функцій, заданих на дійсній осі операторами Абеля - Пуассона

Жигалло Т. В., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 8. - С. 1097 – 1111

Отримано асимптотичні рівності для верхніх меж наближень функцій на класах $\widehat{C}^{\psi}_{\beta, \infty}$ та $\widehat{L}^{\psi}_{\beta, 1}$ операторами Абеля - Пуассона.

Стаття (українською)

Наближення функцій, заданих на дійсній осі, операторами, що породжуються λ-методами підсумовування їх інтегралів Фур'є

Жигалло Т. В., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1267-1280

Отримано асимптотичні рівності для верхніх меж відхилень операторів, що породжуються λ- методами (означеними сукупністю $Λ=\{λ_{σ}(·)\}$ неперервних на $[0; ∞)$ функцій, залежних від дійсного параметра σ) на класах (ψ, β)-диференційовних функцій, заданих на дійсній осі.

Стаття (українською)

Наближення диференційовних періодичних функцій їх бігармонійними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1213-1219

Отримано точні значення і асимптотичні розклади верхніх меж наближень на класах періодичних диференційовних функцій бігармонійними інтегралами Пуассона.

Стаття (українською)

Повна асимптотика відхилення від класу диференційовних функцій множини їх гармонійних інтегралів Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 43-52

Отримано повний асимптотичний розклад величин $\mathcal{E}(\mathfrak{N},A\rho )_C$— верхніх меж відхилень, на класі диференційовних функцій $W^r$ та класі $\overline W ^r$ спряжених до них, їх гармонійних інтегралів Пуассона.

Коротке повідомлення (українською)

Про наближення функцій класу Гельдера тригармонійними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 6. - С. 855-859

Отримано точне значення верхньої межі відхилення тригармонійного інтеграла Пуассона від функцій класу Гельдера.

Коротке повідомлення (українською)

Про наближення функцій класу Гель дера бігармонійними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 971-974

Отримано точне значення верхньої межі відхилення бігармонійного інтеграла Пуассона від функцій класу Гельдера.