2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ханмамедов А. Х.

Публікацій: 4
Коротке повідомлення (російською)

О спектральных свойствах одномерного оператора Штарка на полуоси

Махмудова М. Г., Ханмамедов А. Х.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1579-1584

УДК 517.9
Розглянуто одновимірний оператор Штарка на півосі з крайовою умовою Діріхле в нулі. Знайдено асимптотику власних значень на нескінченності.

Стаття (російською)

К обратной задаче рассеяния для одномерного уравнения Шредингера с растущим потенциалом

Гусейнов И. М., Ханмамедов А. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 10. - С. 1390-1402

Розглядається одновимiрне рiвняння Шредiнгера на всiй осi, потенцiал якого на лiвому кiнцi швидко спадає, а на правому нескiнченно зростає. Методом операторiв перетворення вивчається обернена задача розсiяння. Отримано умови на данi розсiяння, що дають можливiсть розв’язати обернену задачу. Виведено основнi iнтегральнi рiвняння типу Марченка та доведено їх однозначну розв’язнiсть.

Коротке повідомлення (російською)

Об условиях дискретности спектра полубесконечной матрицы Якоби с нулевой диагональю

Масмалиев Г. М., Ханмамедов А. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 2. - С. 285–288

Встановлено достатні умови дискретності спектра самоспряженого різницевого оператора другого порядку, що породжений напівнескінченною матрицею Якобі, головна діагональ якої складається з нулів.

Коротке повідомлення (російською)

Быстроубывающее решение начально-краевой задачи для цепочки Тоды

Ханмамедов А. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 8. - С. 1144 – 1152

Методом оберненої задачі розсіяння досліджується початково-крайова задача з нульовою крайовою умовою для ланцюжка Тоди. Доведено існування та єдиність швидкоспадного розв'язку. Вказано клас початкових даних, який забезпечує існування швидкоспадного розв'язку.