2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дюкарьов Ю. М.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Ортогональные на компактном интервале рациональные матрицы-функции, ассоциированные с задачей Неванлинны – Пика в классе S [a, b]

Дюкарев Ю. М., Серикова И. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 6. - С. 764–770

Розглянуто інтерполяційну задачу Неванлінни – Піка з нескінченною кількістю вузлів інтерполяції у класі S [a, b], з якою пов'язано ортогональні на інтервалі [a, b] раціональні матриці-функції. Отримано критерій повної невизначеності нескінченної задачі Неванлінни – Піка у термінах ортогональних раціональних матриць-функцій.

Стаття (російською)

Вырожденная задача Неванлинны - Пика

Дюкарев Ю. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 10. - С. 1334–1343

Загальний розв'язок виродженої задачі Неванлінни - Піка описано у термшах дробово-лілійних перетворень. Резольвентну матрицю задачі одержано у формі J-розтяжної матриці повного рангу.

Стаття (російською)

Задача Неванлинны - Пика для стильтьесовских матриц-функций

Дюкарев Ю. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 3. - С. 366-380

Розглянуто інтерполяційну задачу Неванлінни — Піка для стільтьєсовських матриць-функцій. Отримано дна критерії невизначеності задачі Неванлінни - Піка з нескінченним числом вузлів інтерполяції. У невизначепому випадку загальний розв'язок задачі Неванлінни — Піка описано у термінах дробово-лінійних перетворень.

Стаття (російською)

Интерполяционная задача в классе $R[a,b]$

Дюкарев Ю. М., Чоке Риверо А. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1044-1057

Розглянуто інтерполяційну задачу для матриць-функцій класу $R[a,b]$. У невиродженому випадку всі розв'язки описано у термінах дробово-лінійних перетворень. Отримано явну формулу для резольвентної матриці.