2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кенне Е.

Публікацій: 6
Коротке повідомлення (англійською)

Стабілізація задачі Коші для інтегро-диференціальних рівнянь

Кенне Е., Таю Сімо Ж.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 11. - С. 1571–1576

Одержано критерій стабілізації задачі Коші для інтегро-диференціального рівняння у класі функцій з поліноміальним зростанням γ ≥ 0.

Коротке повідомлення (англійською)

Про коректність двоточкової крайової задачі для систем із псевдодиференціальними операторами

Кенне Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 8. - С. 1131 – 1136

Розглянуто питання про коректність крайової задачі з нелокальною умовою для системи псевдодиференціальних рівнянь довільного порядку. Рівняння та граничні умови містять псевдодиференціальні оператори із символами, що визначені та неперервні у деякій області $H \subset \mathbb{R}^m_{\sigma}$. Встановлено критерій існування та єдиності розв'язків, а також неперервної залежності розв'язку від граничної функції.

Стаття (російською)

Асимптотически корректные краевые задачи

Кенне Э.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 2. - С. 169-184

В області, що є декартовим добутком відрізка і прямої, вивчається двоточкова гранична задача для диференціальних рівнянь з частинними похідними. Встановлено умови асимптотичної коректності задачі у класі обмежених диференційовних функцій.

Коротке повідомлення (англійською)

Коректні та регулярні нелокальні граничні задачі для рівнянь з частинними похідними

Кенне Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 8. - С. 1135-1142

Розглядаються питання коректності та регулярності для одного класу нестаціонарних граничних задач із однією просторовою змінною та глобальними граничними умовами за часом. Встановлено умови коректності задачі в класі обмежених диференціповних функцій, а також умови її регулярності.

Коротке повідомлення (російською)

Возмущение двухточечной задачи

Кенне Э.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 980-984

Досліджується питання про вплив інтегрального члена в крайовій умові на коректність нелокально! крайової задачі для диференціальних рівнянь з частинними похідними.

Стаття (російською)

Классификация нелокальных краевых задач в узкой полосе

Борок В. М., Кенне Э.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 338–346

Для загального лінійного рівняння з частинними*похідними зі сталими коефіцієнтами встановлено критерій коректності крайової задачі у смузі $Π_y = ℝ × [0,Y]$ з інтегралом у граничній умові. Одержана повна класифікація цих задач відносно їх асимптотичних властивостей при $Y → 0$.